Aanvrager

Betonafval omzetten naar grondstoffen voor nieuw beton: dat is het doel dat Circulair Mineraal voor ogen heeft. Circulair Mineraal B.V. werkt hierin samen met Bork Sloopwerken B.V., Struijk Sloop en Grondwerken B.V., Van der Bel Sloopwerken B.V., Van Vliet Sloop en Milieutechniek B.V., Lagemaat Sloopwerken B.V. en Hoogeboom Raalte B.V.Circulair Mineraal is opgezet door Dick Eerland van Eerland Recycling Services. Het bedrijf is gevestigd in Rossum. “De samenwerking met Innovencio was uitstekend. Zij zijn professionals, die aan een half woord genoeg hebben.”

Project

Beton is niet meer weg te denken uit de bouw. Alleen al in Nederland wordt elk jaar zo’n 13 miljoen mbeton geproduceerd. Het grote nadeel is dat deze productie gepaard gaat met een enorme CO2-emissie. Dit maakt beton tot een zeer milieuvervuilend product. Circulair Mineraal ontwikkelde met succes een circulaire oplossing voor dit probleem: de CM-breker. Deze kan betongranulaat (tot puin afgebroken beton) omzetten in zand, grind en cementsteenpoeder. Zand en grind kunnen voor nieuw beton gebruikt worden, terwijl het cementsteenpoeder geschikt is als vulstof voor de productie van zelfverdichtend beton. Innovencio vroeg voor Circulair Mineraal subsidie aan via de regeling DEI+ Circulaire Economie. Met deze subsidie kan een demonstratie-installatie van de CM-breker gerealiseerd worden.

Rol van Innovencio

De samenwerking met Innovencio was uitstekend,’ aldus Dick Eerland van Circulair Mineraal. ‘Zij zijn professionals, die aan een half woord genoeg hebben. Innovencio ontzorgt door de administratieve kant van de aanvraag van ons over te nemen. Ze maakten hun belofte waar: de subsidie is toegekend.’Namens Innovencio waren Tara van den Bogert en Bart van Bussel bij deze aanvraag betrokken. ‘Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd een klant is om zijn product op de markt te krijgen,’ vertelt Tara. ‘Dick had nog geen ervaring met subsidies en vond het moeilijk in te schatten wat er allemaal nodig was voor een grote aanvraag zoals de DEI+. Bart en ik hebben hem hierin kunnen begeleiden. De samenwerking verliep soepel en prettig. We hebben Dick heel wat ‘huiswerk’ gegeven om alle gegevens bij elkaar te krijgen, maar dat was het meer dan waard gezien de mooie uitslag. Je staat er zelf niet zo bij stil hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij de productie van beton. Meer zelfs dan de luchtvaart! Ook daarom dragen wij graag ons steentje bij aan dit mooie project voor de verduurzaming van de samenleving.’

Resultaat

Dankzij de subsidie is Circulair Mineraal nu druk bezig met de bouw van een demonstratie-installatie en het testen van flankerende technologie. Eind 2020 hopen ze met deze installatie te kunnen gaan proefdraaien.

Circulair Mineraal