“De WBSO deden we al jaren zelf en dat ging goed: we kregen de subsidie vaak toegekend. Toch tipte onze financiële man Innovencio. Volgens hem deden we onszelf te kort en kon Innovencio helpen om meer uit de WBSO te halen. Na een vrijblijvend gesprek met Liesbeth spraken we af: we betalen je pas als onze gezamenlijk geschreven WBSO-aanvraag meer binnenhaalt dan we nu altijd doen. Deze proef was succesvol: we haalden inderdaad méér uit de WBSO.”

“Wat voor bedrijf zijn we, wat doen we allemaal, waarin zit onze innovatie en wat hebben we eerder gedaan? Met deze vragen leerde Innovencio ons bedrijf kennen, wat nodig is om goede aanvragen te schrijven.”

“Innovencio’s toegevoegde waarde is écht dat ze beter weten hoe een aanvraag gelezen en beoordeeld wordt. Voorheen bestonden onze WBSO-aanvragen uit heel veel losse projecten. Liesbeth en Kees hebben ze teruggebracht tot twee grote projecten met daaronder allerlei deelprojecten. Deze structuur is logischer en wellicht ook overzichtelijker voor de beoordelaar van de aanvraag. Daarnaast adviseert Innovencio ons over andere subsidiemogelijkheden, die we zelf voorheen niet kenden.”

Henk van Evert

Kees Vernooij Innovencio