Aanvrager

Energie besparen door zuinige en toekomstbestendige koeltechnologie in datacenters. Dat is het doel van Incooling, een bedrijf dat in 2018 onder leiding van HightechXL is gestart als gezamenlijk initiatief van de Eindhoven Start-up Alliance, ondersteund door ASML en Philips. Met de unieke eigenschappen van faseovergangen hebben zij koeltechnologie ontwikkeld die de temperatuur van processoren stabiel laag houdt. Door deze direct in servers in te bouwen worden datacenters niet alleen duurzamer, maar ook betrouwbaarder.

Project

Datacenters verbruiken een gigantische hoeveelheid energie voor onze groeiende digitale economie. In 2019 was dat energieverbruik al 3% van het totaal in Nederland. ING voorspelt echter dat dat in 2030 maar liefst vertienvoudigd is tot bijna één derde, met name door de opkomst van kleinschalige, edge computing datacenters met High Performance Computing (HPC) servers. In dit project richt Incooling zich daarom op het testen van hun koelsysteem in een klein datacenter met HPC servers.

Hoewel de meeste koelsystemen werken met luchtkoeling, is dat niet genoeg voor HPC servers. Deze kunnen beter met vloeistof gekoeld worden, maar dat is doorgaans alleen rendabel voor grootschalige datacenters. Er is dus geen duurzame technologie beschikbaar voor energie-efficiënte koeling van krachtige processoren, zoals in HPC servers. Precies hier levert 2-fase koeling van Incooling veel winst. Met hun technologie weet Incooling processoren efficiënt op een stabiele lage temperatuur te houden, wat de rekenkracht verhoogt en levensduur verdubbelt. In dit pilotproject wordt deze technologie voor het eerst in een realistische omgeving getest, waarmee de volgende stap wordt gezet naar duurzame en toekomstbestendige datacenters.

Rol van Innovencio

Innovencio vroeg in 2021 met succes een DEI+ Energie-efficiëntie aan voor Incooling. “Innovencio is bekend met het proces, de uitdagingen en alle aandachtspunten bij het schrijven en indienen van een aanvraag,” merkte Helena Samodurova van Incooling: “Zonder de hulp van Innovencio hadden we geen succesvol project kunnen beginnen, en hadden we het indieningsproces niet kunnen beheren.”

De betrokkenheid en het begrip van een complex product vanuit Innovencio zorgt voor een effectieve samenwerking: “Janno en Joep toonden diepe interesse in ons project en dachten mee, […] het was geweldig om te zien dat ze op een gegeven moment precies ons proces kenden en eventuele inconsistenties in het projectvoorstel konden herkennen.” Daarnaast werd Incooling op alle andere gebieden ontzorgd: “We hadden veel steun aan Lars en Kees als het ging om alle andere aspecten van de subsidieaanvraag.”

Resultaat

Over het resultaat is Helena duidelijk: “Deze subsidie heeft geholpen om onze runway uit te breiden, de nodige technici aan te nemen en ons volledig te kunnen concentreren op onze technologie zonder financiële beperkingen.” Over de toekomst is zij ook zeer te spreken: “We blijven samenwerken met Innovencio om volgende subsidies binnen te halen.”

Incooling