“Innovencio schrikt er niet voor terug om ook voor minder bekende of complexere subsidies aanvragen te schrijven. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag voor een MIT samenwerkingssubsidie met vier startups. De aanvraag richtte zich op het creëren van een platform waar virtual reality diensten aangeboden worden aan grote hightech bedrijven. In de virtuele wereld kunnen bedrijven bijvoorbeeld gesimuleerde prototypes testen zonder dat die daadwerkelijk gebouwd hoeven te worden. De aanvraag werd gehonoreerd, wat een kroon is op onze samenwerking.”

“Kenmerkend voor Innovencio is de proactieve houding. Bij onze laatste aanvraag bijvoorbeeld nam Kees de lead. Hij verzamelde alle benodigde informatie en interviewde ons, waarna hij de aanvraag schreef. Dit is contrasterend met mijn ervaringen bij andere bureaus die vaak afwachtend en terughoudend zijn. Naast deze tijdsbesparing voor onszelf voegt Innovencio ook waarde toe aan een aanvraag. Zij kunnen de slagingskans inschatten en waarborgen de kwaliteit. De no cure no pay aanpak zorgt er bovendien voor dat ook relatief kleine bedrijven een subsidie kunnen aanboren.”

Sven Bakkes