Aanvrager

Meijer Potato is een Zeeuws familiebedrijf dat zich door de jaren heen heeft gespecialiseerd in aardappelveredeling. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland en Frankrijk en dochterondernemingen in diverse Europese landen. De focus ligt op de zoektocht naar nieuwe rassen met een toegevoegde waarde voor de teelt en de gebruiker.Mede-aanvragers van dit project zijn:

  • KeyGene N.V.;
  • Universiteit van Amsterdam;
  • Tecnic Automation B.V.;
  • Pegasus Geospatial Consulting en
  • 3BM IT-Solutions B.V.

Project

Klimaatverandering, de snelgroeiende wereldbevolking, de toenemende behoefte aan voedselzekerheid en duurzaamheid stellen hoge eisen aan de agrofoodsector. Er is een sterke vraag naar duurzaam verbeterde aardappelrassen van hoge kwaliteit. Meijer Potato wil aan deze vraag voldoen, in samenwerking met andere partijen. Voor de versnelling, de verbetering en hogere efficiëntie van het proces zijn nieuwe technologieën nodig.
Guus Heselmans, manager R&D: ‘Al in een vroeg stadium van het proces hebben we Innovencio erbij gehaald. Samen zijn we tot een projectvoorstel gekomen. Wij zorgden daarbij voor de inhoud en Innovencio voor de tactische kant. Uiteindelijk is er in samenwerking met de andere aanvragers een proeftuin opgezet waarin we de nieuwe technologieën uitgebreid kunnen testen.’“Wij zorgen voor de inhoud, Innovencio voor de tactiek en het netwerk. En met succes!”

Rol van Innovencio

‘Innovencio is een prettige partij om mee samen te werken,’ aldus Guus Heselmans. ‘Hun tactische inzet en netwerk in subsidieland is van grote waarde geweest voor onze aanvraag. Innovencio heeft ons daar goed in begeleid. Ook nu het project loopt, kunnen wij bij hen terecht.’ Inmiddels is er opnieuw contact met Innovencio in verband met ambities voor een opvolging van het nu lopende project.

Resultaat

Meijer Potato is met succes een groot traject ingestapt waarin wordt samengewerkt met kennisinstellingen en technologiebedrijven. Guus Heselmans: ‘Juist omdat iedere partij iets anders doet en we elkaar aanvullen, is er een klik. Dat zie je gebeuren in de proeftuin. We zijn er trots op dat ook de Provincie Zeeland de proeftuin steunt! Normaliter duurt de veredeling van een ras acht tot tien jaar, inclusief het uitrollen van het concept. Nu verwachten we binnen zes jaar een verbeterd ras te kunnen presenteren. We zien nu al flinke vooruitgang binnen ons programma, zo snel gaat het.’
Het contact met de andere partners was er al. Maar dankzij de toekenning van subsidie via OPZuid konden Meijer Potato en de andere partijen hun plannen versterken en het concept tot een sluitend geheel maken. En dat werpt zijn vruchten niet alleen bij Meijer Potato zelf af: ‘Binnen de kaders van de subsidieregeling mogen we hier natuurlijk zelf ons voordeel uit halen. Maar het is de bedoeling dat de ontwikkelde expertise uiteindelijk ook voor andere gewassen gebruikt kan worden. Alles wat wij hier ontwikkelen, gaat buiten dit project zijn waarde hebben.’

Meijer Potato