Aanvrager

Meijer Potato ontwikkelt en vermarkt eigen aardappelrassen. De focus van het bedrijf ligt op de veredeling van aardappelen. Het portfolio bestaat uit 21 hoogwaardige aardappelrassen die in 60 landen verkrijgbaar zijn. Het bedrijf werkt intensief samen met onderzoeksinstellingen zoals de Hogeschool Zeeland en de Universiteit van Amsterdam op het gebied van onderzoek. Het hoofdkantoor en R&D centrum van Meijer Potato voor aardappelveredelingsactiviteiten is gevestigd in Rilland en het bedrijf heeft kernselectievelden in Nederland, Spanje en de VS.

Project

In 2021 heeft Meijer Potato samen met Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, HZ University of Applied Sciences, de Universiteit van Amsterdam, 3BM IT-Solutions en Aurea Imaging een subsidieaanvraag ingediend in het REACT-EU-programma voor het onderzoeksproject “Met hybridekracht meer aardappel”. Dit duurt tot en met december 2023. Tijdens dit project wordt het aardappelveredelingsproces flink versneld door het inzetten en combineren van dronetechnologie, genetica, bio-informatica, digitalisering en plantenfysiologie. Dit maakt het mogelijk om belangrijke eigenschappen van de aardappelplant te ontdekken zoals stikstofefficiëntie en droogte- en zoutstresstolerantie. Daardoor blijft het mogelijk om de aardappelteelt in een veranderend klimaat te behouden.

Dit project was een vervolg op een succesvolle eerdere OPZuid-aanvraag.

Klimaatverandering, de snelgroeiende wereldbevolking, de toenemende behoefte aan voedselzekerheid en duurzaamheid stellen hoge eisen aan de agrofoodsector. Er is een sterke vraag naar duurzaam verbeterde aardappelrassen van hoge kwaliteit. Meijer Potato wil aan deze vraag voldoen, in samenwerking met andere partijen. Voor de versnelling, de verbetering en hogere efficiëntie van het proces zijn nieuwe technologieën nodig.

Rol van Innovencio

Guus Heselmans, manager R&D: ‘Al in een vroeg stadium van het proces hebben we Innovencio erbij gehaald. Samen zijn we tot een projectvoorstel gekomen. Wij zorgden daarbij voor de inhoud en Innovencio voor de tactische kant. Uiteindelijk is er in samenwerking met de andere aanvragers een proeftuin opgezet waarin we de nieuwe technologieën uitgebreid kunnen testen.’ “Wij zorgen voor de inhoud, Innovencio voor de tactiek en het netwerk. En met succes!”

‘Innovencio is een prettige partij om mee samen te werken.’ ‘Hun tactische inzet en netwerk in subsidieland is van grote waarde geweest voor onze aanvraag. Innovencio heeft ons daar goed in begeleid. Ook nu het project loopt, kunnen wij bij hen terecht.’

Resultaat

Meijer Potato is met succes een groot traject ingestapt waarin wordt samengewerkt met kennisinstellingen en technologiebedrijven. Guus Heselmans: ‘Juist omdat iedere partij iets anders doet en we elkaar aanvullen, is er een klik. Dat zie je gebeuren in de proeftuin. We zijn er trots op dat ook de Provincie Zeeland de proeftuin steunt! Normaliter duurt de veredeling van een ras acht tot tien jaar, inclusief het uitrollen van het concept. Nu verwachten we binnen zes jaar een verbeterd ras te kunnen presenteren. We zien nu al flinke vooruitgang binnen ons programma, zo snel gaat het.’
Het contact met de andere partners was er al. Maar dankzij de toekenning van subsidie via OPZuid en REACT-EU konden Meijer Potato en de andere partijen hun plannen versterken en het concept tot een sluitend geheel maken. En dat werpt zijn vruchten niet alleen bij Meijer Potato zelf af: ‘Binnen de kaders van de subsidieregeling mogen we hier natuurlijk zelf ons voordeel uit halen. Maar het is de bedoeling dat de ontwikkelde expertise uiteindelijk ook voor andere gewassen gebruikt kan worden. Alles wat wij hier ontwikkelen, gaat buiten dit project zijn waarde hebben.’

Meijer Potato