Aanvrager

Stiphout Plastics recyclet sinds 1 januari 2016 plastic vanuit het Limburgse Montfort. Het bedrijf koopt kunststof materialen in om deze te verwerken tot schoon en droog maalgoed. Op de productielijn worden de kunststoffen verkleind, gewassen, gescheiden, gedroogd en verpakt in 1000 kg big bags. Stiphout Plastics B.V. maakt voor het schoonmaakproces gebruik van afvalwater van het stortbedrijf op hun vestigingslocatie. De fabriek draait op groene stroom die ter plekke wordt opgewekt uit biogas.

Project

De verduurzaming van de plasticindustrie belangrijker dan ooit. Wereldwijd wordt momenteel slechts 7% van al het plastic bereid met gerecyclede materialen. Een van de voornaamste redenen hiervoor is het feit dat veel plasticafval bestaat uit meerdere soorten ernstig vervuilde plastics. Huidige technologieën kunnen deze afvalstroom niet scheiden in stromen van geïsoleerde soorten plastic, en daardoor kan dit afval niet verwerkt worden in hoogwaardige producten. In plaats daarvan wordt dit vervuilde, gemengde plasticafval gestort op afvalbergen in derde wereldlanden of verbrand. Met name deze verbranding zorgt voor een enorme CO2-uitstoot.Stiphout heeft een technologie ontwikkeld waarmee gemengde plastics op een milieuvriendelijke manier gereinigd en gescheiden kunnen worden in verschillende drijf-zinkbaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van water met variabele viscositeit en dichtheid.“Ik ben Innovencio dankbaar voor de prettige en doortastende manier waarop ze ons door de aanvraag hebben gesleept.”

Rol van Innovencio

“De DEI+ is cruciaal voor ons geweest om onze capaciteit te kunnen uitbreiden”, aldus CEO Eline Stiphout. “Ik ben Innovencio dankbaar voor de prettige en doortastende manier waarop ze ons door de aanvraag hebben gesleept. Ik hoop dat we de komende jaren samen nog veel meer kunnen bereiken.”

Resultaat

Deze nieuwe processtap stelt Stiphout in staat om onverwerkbare restmix (DKR 350) van derden, die nu verbrand wordt in afvalverbrandingsovens, te recyclen tot zuiver plastic maalgoed (PP, PE, PET, PP, ABS e.d.). Met dit plastic maalgoed kunnen vervolgens weer nieuwe producten van hoge kwaliteit geproduceerd worden (upcycling). Dit project levert unieke kennis op in het scheiden en verwerken van sterk vervuild en gemengd plasticafval, waarvoor op dit moment geen circulaire oplossing beschikbaar is.