Aanvrager

11 jaar geleden gooiden Ad Vlems en Monique Vissers het roer om: ze wilden duurzaam gaan wonen en leven. In 2013 was het zover: samen met gelijkgestemden startten zij het Ecodorp Boekel. Ecodorp Boekel is een project van twee verenigingen. Een vastgoedvereniging is eigenaar van de grond en de woningen. De bewonersvereniging huurt de woningen van de vastgoedvereniging. Bewoners zijn in beide verenigingen actief.Partners van dit project zijn:
Eco+Bouw
Van Laarhoven Combinatie Architecten
Den Ouden Groep
Prysmian Group
Provincie Noord-Brabant
Fontys Hogeschool ICT
Waterschap Aa en Maas
Gemeente Boekel
VrijCoop

Project

Het uitgangspunt voor Ecodorp Boekel zijn de huidige wereldproblemen, samengevat in de SDG’s: sustainable development goals, of ‘duurzame werelddoelen’. De bewoners van het dorp stellen zichzelf de vraag: welke problemen spelen er en welke oplossingen kunnen wij daar lokaal voor gebruiken? Ecodorp Boekel staat voor circulair wonen en bouwen, maar ook voor samen alles bedenken, plannen en uitvoeren. Ad Vlems vertelt: ‘We zetten mensen bij elkaar die het leuk vinden om aan een thema te werken. Dan word je vanzelf expert. Natuurlijk laten we ons door innovatie-experts voorlichten. Wat is er al aan innovatie en hoe kunnen wij die hier inzetten? Die vergaarde kennis pakken wij vervolgens zelf op en daar gaan we mee aan de slag. De bouwsector is heel traditioneel en niet snel in innovatie. De innovatie-experts van de organisaties die we tegenkomen willen wél! Zij herkennen de hoge ambitie die wij hebben en de verantwoordelijkheid die we willen nemen.’Financiering was de grootste drempel voor Ecodorp Boekel. In Nederland worden sociale huurwoningen sinds de jaren ‘80 door corporaties gebouwd en gefinancierd. Een bank mag en kan geen hypotheek verlenen aan een organisatie, alleen aan een individu. Zakelijke leningen zijn kortlopend en met een hoge rente. De organisatie moest op zoek naar andere mogelijkheden. Subsidie was daar één van.‘Een innovatie-expert van Waterschap de Dommel heeft ons in contact met Innovencio gebracht’, vertelt Ad Vlems. ‘Daarna ging alles snel: Innovencio diende voor ons een aanvraag in voor subsidie via de Europese regeling OPZuid 4F, bedoeld voor de bevordering van duurzame energie. Hier bovenop konden we ook nog een mooi bedrag vanuit de provincie Brabant krijgen.’“Innovencio heeft ons aan het werk gezet, maar ook meegedacht en altijd snel gereageerd. Wij zijn heel blij met het resultaat en met de samenwerking.”

Rol van Innovencio

‘We hebben de samenwerking met Innovencio als heel positief ervaren. Innovencio stelde de aanvraag voor ons zodanig op, dat we de meeste kans maakten. Wij kunnen dat zelf niet. Het moest bovendien op hele korte termijn gebeuren en ook dat was zonder Innovencio nooit gelukt. Innovencio heeft ons aan het werk gezet, maar ook meegedacht en altijd snel gereageerd. Als wij iets niet begrepen, werden onze vragen netjes beantwoord. Wij zijn heel blij met het resultaat en met de samenwerking.’Vanuit Innovencio waren onder andere Carina Meertens en Daisy Wanningen betrokken bij deze aanvraag. Ook Carina heeft de samenwerking als prettig ervaren. ‘De bewoners van Ecodorp hadden over veel zaken al goed nagedacht, waardoor vragen van onze kant snel konden worden beantwoord. Benodigde stukken werden snel aangeleverd en iedereen was erg betrokken in het proces. Het was een mooi project om aan mee te werken. Ecodorp Boekel heeft mooie en bewonderenswaardige uitgangspunten. Door vanuit respect voor de natuur te gaan leven (energiezuinig, circulair, deeleconomie) en de natuur ook optimaal te benutten (voedselbos, biodiversiteit, zonnewarmte opslaan in een basaltbatterij) ontstaat er een samenlevingsvorm die een norm stelt. Ook is hun woonwijk gebouwd op principes als omzien naar elkaar, samenwerken om de leefomgeving op orde te houden en voedsel te verkrijgen. Daar word ik heel enthousiast van.’

Resultaat

De bouw van het Ecodorp is inmiddels in volle gang. Wekelijks komen er bezoekers langs van overheden of bedrijven die interesse hebben. Ad Vlems en de andere bewoners delen hun plannen graag: een mooiere wereld bereik je niet als je alles voor je zelf houdt.
‘De provincie Brabant ziet ons project als een showroom. We hebben van hen een project-subsidie ontvangen omdat ze zo enthousiast zijn. De ambitie die de overheid heeft voor over 10 of 30 jaar kunnen wij volgend jaar al laten zien.‘
Het geld van de OPZuid-subsidie wordt gebruikt voor warmte- en stroomopslag.
‘Warmte- en stroomopslag is de grootste uitdaging van de komende eeuw. Vrij snel na het eerste gesprek met Innovencio kwamen we in contact met een uitvinder van een basalt accu, Cesar Batterij van Cees van Nimwegen. Wij waren al heel lang van plan om zoveel mogelijk gelijkstroom te gaan gebruiken om energie te besparen. Het omzetten van gelijk- naar wisselstroom en weer terug kost veel energie, terwijl de zonnepanelen, de accu en veel apparaten alleen met gelijkstroom functioneren. Dankzij de subsidie konden wij een partner vinden om dit proces te begeleiden. We werken nu samen met Valstar Simonis aan een prototype dat we na de testfase ook meteen in de praktijk kunnen gaan brengen.’

Ecodorp Boekel