Aanvrager

Woonstichting JOOST is in juli 2019 ontstaan uit een fusie met woonstichtingen St. Joseph uit Boxtel en Kleine Meierij uit Rosmalen. De stichting beheert circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch. Woonstichting JOOST vindt duurzaamheid belangrijk. ‘We beseffen dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Zo kunnen onze kinderen en de generaties daarna ook nog genieten van deze geweldige planeet.’ Vanuit deze gedachte bouwen zij samen met partners Heijmans, FAAM Architecten en Waterschap de Dommel aan een nieuw, circulair appartementencomplex in Boxtel: De Nieuwe Aarde 2.0.  Daarnaast wordt gewerkt aan een innovatief verwarmingssysteem in een bestaand appartementencomplex.

Project

Verduurzaming is een behoorlijke kluif voor woningcorporaties. Je wilt graag investeren in energiemaatregelen, maar de woonlasten mogen niet, of slechts beperkt stijgen. Toch is verduurzamen belangrijk en noodzakelijk, beseft ook Woonstichting JOOST. Daarom kiezen zij voor een nieuw energiesysteem om woningen op een innovatieve manier te gaan verwarmen. Voor dit systeem willen zij gebruik maken van een combinatie van hoogwaardige, innovatieve technieken en benaderingswijzen. Deze technieken worden gedemonstreerd in een bestaand appartementencomplex. Zo gaat de woningcorporatie werken met een collectieve ondergrondse ijsbuffer en zon-luchtcollectoren, maar ook met PV-panelen gecombineerd met een sedum dak.
Innovencio vroeg voor dit project met succes subsidie aan via de regeling ‘OPZuid 4F Koolstofarme Economie’.

Daarnaast werkt Woonstichting JOOST aan een nieuw complex dat een proeftuin voor diverse technieken vormt. In ‘De Nieuwe Aarde 2.0’ werken diverse mkb’ers, kennisinstellingen en de overheid samen om innovatieve ideeën te onderzoeken en te testen. Voor dit innovatieve project vroeg Innovencio met succes subsidie aan via de regeling ‘OPZuid 1B1’. In dit project staat circulair bouwen centraal, maar er is ook veel aandacht voor het betrekken van de bewoners bij het duurzaam wonen.

Rol van Innovencio

“Dankzij de inbreng van Innovencio kregen we een veel beter beeld bij welke subsidies er überhaupt zijn in Nederland en Europa”, vertelt Niels Vader van Woonstichting Joost. “Daarnaast denkt Innovencio out of the box mee bij het creëren van kansen. De samenwerking met Sandra en Thomas was heel prettig. Thomas hoort je aan en legt zelf verbanden met mogelijke kansen. Innovencio heeft 110% waargemaakt wat ze beloofden!”

Vanuit Innovencio was Thomas van Uden betrokken bij deze aanvragen. Na het succes van de aanvraag voor de proeftuin, begeleidde hij Woonstichting JOOST in de zoektocht naar het volgende project. ‘De wens om verder te innoveren bestond sowieso. Door samen te brainstormen en te puzzelen zijn we tot een nieuw project gekomen. We moesten de techniek en de locatie los van elkaar koppelen. Ik vond het mooi om deel uit te maken van dat proces. Brainstormen, een open dialoog hebben, sparren, ook dat maakt deel uit van onze dienstverlening. Daarnaast heb ik ook genoten van de drive om duurzaam te werken. Bij mijn contactpersoon zag ik dat niet alleen in het werk, maar ook privé terugkomen. Dat is mooi om te zien!’

Resultaat

Door deze subsidies worden de innovatieve ideeën omgezet in werkelijkheid.

Woonstichting JOOST – De Nieuwe Aarde 2.0