SDE+

SDE+

SDE+ is beschikbaar voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen produceren. Er wordt subsidie verleend voor het opwekken van elektriciteit, warmte en gas uit duurzame bronnen. 2019 was oorspronkelijk het laatste jaar waarin de SDE+ in zijn huidige vorm werd opengesteld. Er komt echter nog één extra openstelling in het voorjaar van 2020. Daarna zal de focus worden verlegd naar CO2 -reducerende technieken. Klik hier om alvast meer te lezen over deze nieuwe SDE++.

Wat is SDE+?

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. De subsidie is bestemd voor het opwekken van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen, zoals biomassa, wind, zon, water en geothermie. Als je hiervoor een productie-installatie aanschaft, kun je subsidie aanvragen over de energie die je gaat opwekken. De SDE+ heeft een looptijd van meerdere jaren.

filament-burn-innovencio

Wanneer SDE+ aanvragen?

Per jaar zijn er twee openstellingen: een voorjaar- en een najaarsronde. Elke ronde wordt opgeknipt in drie fasen met oplopende kostprijzen voor hernieuwbare energie. Dit betekent: des te later je indient, des te hoger de subsidie. Echter, de kans op overschrijding van het budget neemt ook toe naarmate je later indient.

In 2020 volgt nog eenmaal een openstelling en wel van 17 maart t/m 2 april. Daarna zal SDE+ ophouden te bestaan en komt er een nieuwe regeling, SDE++.

Wat zijn de criteria?

Voor de SDE+ zijn de volgende zaken vereist:
1. Goed onderbouwd projectplan
2. Sterke haalbaarheidsstudie (vanaf 0,5 MW) met o.a. een omschrijving van de productie-installatie, exploitatieberekening, onderbouwing van het eigen vermogen en de energieopbrengstberekening
3. Compleet digitaal aanvraagformulier
4. Evt. vergunningen en aanvullende bijlagen

Afhankelijk van de categorie zijn aanvullende bijlagen vereist en wordt de termijn bepaald waarbinnen je de beoogde productie-installatie in gebruikt dient te nemen.

Wat betekent de SDE+ financieel?

Het subsidiebedrag wordt voor één jaar voorlopig vastgesteld. Hiervan wordt 80 procent uitgekeerd als voorschot in maandelijkse termijnen. Achteraf wordt een jaarlijkse correctie toegepast op basis van het opgewekte vermogen en de energieprijs in de markt om de daadwerkelijke subsidie vast te stellen.

Waarom Innovencio betrekken bij je SDE+-aanvraag?

1. Maatwerkadvies
De SDE+ bestaat uit meerdere ronden, fasen en categorieën met elk hun eigen criteria. Onze ervaring maakt het mogelijk om u adequaat te adviseren over de mogelijkheden en op het juiste moment in te dienen.

2. Strategisch subsidies aanvragen
Naast kennis over de SDE+ beschikken wij over geruime expertise op het gebied van technische innovatie. Als jouw bedrijf actief is op het gebied van innovatie, kan er naast de SDE+ ook een beroep gedaan worden op aanvullende subsidies. Deze subsidies zijn soms minder bekend, minder laagdrempelig en kunnen om een andere belichting vragen, zoals meer focus op experimenteel onderzoek of juist op daadwerkelijke ontwikkeling.

Meer weten?

Neem contact op!