Wat is CrossRoads 2023-2029?

Het CrossRoads subsidieprogramma is een Interreg Vlaanderen-Nederland project. Met het nieuwste CrossRoads (2023-2029) project worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één MKB uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één KMO uit Vlaanderen gesubsidieerd. Speerpunt binnen het CrossRoads 2023-2029 programma: innovaties die zich richten op maatschappelijke doeleinden. De nadruk ligt hierbij op realisatie van maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

CrossRoads-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van de CrossRoads? Ik help je graag.

Wanneer kun je de subsidie CrossRoads 2023-2029 aanvragen?

De CrossRoads 2023-2029 subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 september en 13 oktober 2023. Tussen 2023 en 2026 zal de regeling jaarlijks twee keer opengesteld worden. Beoordeling van de projecten gaat via het tendermechanisme, dus op kwaliteit.

Wat zijn de criteria voor CrossRoads?

Een belangrijke voorwaarde van het project is dat het zich richt op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van volgende maatschappelijke transitiedomeinen:
• Duurzaam ondernemen;
• Duurzame energie;
• Gezondheid;
• Industrie 4.0.

Daarnaast is het van belang dat de aanvragers een samenwerkingsverband zijn tussen minimaal één mkb-bedrijf uit Zuid-Nederland en één mkb-bedrijf uit Vlaanderen. Het innovatieproject heeft een maximale doorlooptijd van twee jaar.

Criteria waarop het innovatieproject binnen CrossRoads 2023-2029 verder wordt beoordeeld:
• Innovatief karakter van het project;
• Economische impact;
• Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen;
• Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking;
• Kwaliteit van de aanvraag;
• Competenties van de uitvoerders.

 

Wat betekent de regeling financieel?

Per project is de maximale subsidie 250.000 euro, tegen een maximaal subsidiepercentage van 50%. Het totaal beschikbare subsidiebedrag bedraagt 10 miljoen euro.

Waarom Innovencio betrekken bij je CrossRoads 2023-2029 aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een CrossRoads 2023-2029 aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van CrossRoads 2023-2029.
  • Hoge scoringskans CrossRoads-aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. De afgelopen jaren is een groot deel van de aanvragen die we indienden gehonoreerd.

Meer weten?