Wat is CrossRoads2 Sustainable Energy?

Het Crossroads2 subsidieprogramma is een Interreg Vlaanderen-Nederland project. Met dit nieuwste CrossRoads project worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één MKB uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één KMO uit Vlaanderen gesubsidieerd. Ten opzichte van de vorige CrossRoads projecten is er deze keer gekozen voor een specifieke focus op de thema’s energie en klimaat.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

CrossRoads2-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van de CrossRoads2 Sustainable Energy? Ik help je graag.

Wanneer kun je de subsidie CrossRoads2 Sustainable Energy aanvragen?

De CrossRoads2 Sustainable Energy- subsidie is gesloten, momenteel zijn we in afwachting van meer informatie over een nieuwe ronde.

Wat zijn de criteria voor CrossRoads2 Sustainable Energy?

Een belangrijke voorwaarde van het project is dat innovatieprojecten een doelstelling hebben gericht op duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of CO2 -reductie en -afvang.Projecten met Technology Readiness Level (TRL) 5 (prototype ontwikkeling) tot en met 8 (demonstratie) kunnen binnen dit project in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is het belangrijk dat de businesscase en de samenwerking goed omschreven worden in uw aanvraag.

Wat betekent de regeling financieel?

Per project wordt maximaal € 150.000 subsidie verstrekt tegen een maximaal subsidiepercentage van 50%. Het totaal beschikbare subsidiebedrag bedraagt € 843.350.

Waarom Innovencio betrekken bij je Crossroads2 aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een Crossroads2-aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van Crossroads2.
  • Hoge scoringskans Crossroads2-aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. De afgelopen jaren is een groot deel van de aanvragen die we indienden voor gehonoreerd.

Meer weten?