Heb je een innovatief project(idee) en ben je op zoek naar financiering? Ben je in de provincie Noord-Brabant gevestigd?

Dan is de Subsidie Economie & Innovatie (E&I) mogelijk geschikt.

Wat is Economie en Innovatie Noord-Brabant?

De regeling ondersteunt regionaal-economische ontwikkeling in drie van de vier regio’s van de provincie Noord-Brabant. De provincie stimuleert hiermee projecten die onder andere bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio, aan de ontwikkeling van het regionale mkb en projecten die een aantoonbaar blijvend regionaal effect hebben. De subsidie is bedoeld voor de beginfase van een project, denk aan de fase van haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of ontwikkeling van een prototype.

Carina Meertens

Carina Meertens

Consultant

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat zijn de criteria?

Innovatieve projecten dienen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke problemen. Daarbij moet sprake zijn van: een aantoonbaar regionaal effect met economisch toegevoegde waarde. (Bijvoorbeeld meer of behoud van werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie of verbetering van het vestigingsklimaat.) In de regio West-Brabant is deze regeling bedoeld voor projecten die gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming binnen de volgende deelsectoren of pijlers:

  • maintenance;
  • logistiek;
  • agrofood & biobased;
  • vrijetijdseconomie;
  • creatieve dienstverlening;
  • arbeidsmarkt;
  • circulaire economie en energietransitie.

De regeling is bedoeld voor ondernemers in het mkb. Een project bevindt zich in een start- of experimentele fase en moet een economische impuls voor de regio opleveren.In de regio Midden-Brabant ondersteunt de regeling regionale innovatie initiatieven binnen o.a. de sectoren: Smart Leisure, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product/dienst, pilot/prototype ontwikkelen of haalbaarheidsstudie willen starten.In de regio Noordoost-Brabant is deze subsidie bestemd voor mkb-ondernemers met innovatieve projecten op gebied van transitie landbouw, klimaat, energie en voeding & gezondheid.
De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een haalbaarheidsstudie, het maken van een prototype of voor onderzoek naar mogelijke verkoopkanalen. Juist in deze tijd van corona kan de subsidie ook worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en innovatieve manieren van ondernemen binnen de vastgestelde thema’s.

Aanvraagprocedure en deadline

Deze  regeling is gesloten. Momenteel zijn we in afwachting van informatie met betrekking tot een nieuwe ronde.

Wat betekent deze regeling financieel?

De provincie heeft € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling in 2020.Het subsidiebudget 2020 voor West-Brabant bedraagt € 359.050. De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 24.999.Het subsidiebudget 2020 voor Midden-Brabant bedraagt € 335.078. De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.Het subsidiebudget 2020 voor Noordoost-Brabant bedraagt € 479.921. De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag voor Economie en Innovatie Noord-Brabant?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van deze of andere regelingen.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carina Meertens.

Meer weten?