Wat is EFRO Noord-Nederland?

Europa is in beweging en stelt komend jaar extra middelen beschikbaar. Dit wordt uitgevoerd binnen het bestaande Operationeel Programma (2021-2027). Concreet gezien komt er dus op korte termijn een aanzienlijk budget beschikbaar voor ondernemers in de vier Nederlandse regio’s.
De openstelling wordt binnenkort verwacht. Deze wordt dan uitgewerkt in de bestaande programmalijnen met een focus op crisisherstel in de context van de COVID-19- pandemie en/of op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Het stimuleren van een slimmer en een groener Europa komt centraal te staan.

Wanneer EFRO Noord-Nederland aanvragen?

Men verwacht een openstelling in het najaar van 2022.

Wat zijn de criteria?

De nadere criteria worden nog bekend gemaakt.

Wat betekent EFRO Noord-Nederland financieel voor jou?

Op dit moment is het budget voor de regio Noord nog niet bekend. We houden je op de hoogte!

Waarom Innovencio betrekken bij je EFRO Noord-Nederland-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO
    Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor EFRO Noord-Nederland. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor EFRO Noord-Nederland eveneens kansrijk is. EFRO Noord-Nederland kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant
    De aanvraagtermijn voor EFRO Noord-Nederland is soms relatief kort. Na een call kan de deadline al een maand later zijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria.
  • Veel ervaring met OP-aanvragen
    Wij zijn ervaren met het schrijven van subsidieaanvragen bij de afgelopen openstellingen van het Operationeel Programma in Nederland. Vanwege het tenderkarakter en de grote concurrentie waardoor meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden toegekend, is focus op kwaliteit van groot belang. Onze aanvragen zijn hierin succesvol gebleken; we hebben een hoog slagingspercentage van de aanvragen die we indienen.