Wat is EFRO Noord-Nederland?

Europa is in beweging en stelt komend jaar extra middelen beschikbaar. Dit wordt uitgevoerd binnen het bestaande Operationeel Programma (2021-2027). Er is hiervoor een aanzienlijk budget beschikbaar voor ondernemers in de vier Nederlandse regio’s.
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de samenhang binnen Europa versterken en de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Binnen het EFRO subsidieprogramma werkt Noord-Nederland aan een open en creatief ondernemers- en innovatieklimaat, waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelkansen en slimme ideeën die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. De vier transities uit de regionale innovatiestrategie (RIS3) zijn de basis voor deze ontwikkelingen: van een lineaire naar een circulaire economie, van zorg naar (positieve) gezondheid, van fossiele naar hernieuwbare energie en van analoog naar digitaal.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Wanneer EFRO Noord-Nederland aanvragen?

De subsidie Valorisatie 2023 voor kleine projecten (van 100.000 tot 350.000 euro) is op dit moment beschikbaar. Vanaf 9 oktober 2023 kan een aanvraag worden gedaan voor de Valorisatie 2023 voor middelgrote projecten (van 350.000 tot 800.000 euro) doen.

Wat zijn de criteria?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is het inleveren van een projectvoorstel. In dit, voorstel, van twee pagina’s, omschrijf je kort en krachtig jouw idee, oplossing, innovatie of (samenwerkings)project waar je subsidie voor aanvraagt.

Wat betekent EFRO Noord-Nederland financieel voor jou?

Met het EFRO-Programma wordt in Noord-Nederland 127,5 miljoen euro ingezet om de regionale economie verder te ontwikkelen. De Europese Commissie heeft hiervan 108 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft het bedrag met 19,5 miljoen euro aangevuld.

Waarom Innovencio betrekken bij je EFRO Noord-Nederland-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO
    Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor EFRO Noord-Nederland. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor EFRO Noord-Nederland eveneens kansrijk is. EFRO Noord-Nederland kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant
    De aanvraagtermijn voor EFRO Noord-Nederland is soms relatief kort. Na een call kan de deadline al een maand later zijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria.
  • Veel ervaring met OP-aanvragen
    Wij zijn ervaren met het schrijven van subsidieaanvragen bij de afgelopen openstellingen van het Operationeel Programma in Nederland. Vanwege het tenderkarakter en de grote concurrentie waardoor meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden toegekend, is focus op kwaliteit van groot belang. Onze aanvragen zijn hierin succesvol gebleken; we hebben een hoog slagingspercentage van de aanvragen die we indienen.