De subsidieregeling EFRO Oost is beschikbaar voor mkb-ondernemers uit Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen.

De regeling EFRO Oost zal ook in 2023 op verschillende momenten worden opengesteld. Voor dit programma stelt de EU 82 miljoen euro beschikbaar. Vanuit het Rijk komt daar nog eens 23 miljoen euro bij. De provincies Gelderland en Overijssel voegen daar gezamenlijk 21 miljoen euro aan toe.

Een EFRO Oost-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • De subsidie wordt cash uitbetaald na de afronding van het project;
 • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
 • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.
Celine Miedema

Privé: Celine Miedema

EFRO Oost-expert

Heb je vragen over het aanvragen van je EFRO Oost-subsidie? Ik help je graag.

Wat is EFRO Oost?

De basis voor EFRO Oost is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Hierin zijn Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. De regeling subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze regionale economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie, met de focus op algemene innovatie in de sectoren Agrofood, Health, HTSM (High Tech Systems en Materials) en EMT (Energie Milieu Technologie) inclusief biobased.

Op Oost - Het subsidiebureau voor je subsidieaanvraag

Doelgroep EFRO Oost

De doelgroep is het bredere mkb, inclusief toerisme en cultuur, en gericht op toekomstgerichte vernieuwing, maar met meer ruimte voor (slimme) uitrol. Dit betekent dat er een brede interpretatie van projecten mogelijk is, waarbij de pitch van cruciaal belang is om tot succes te komen. Door deze regeling liggen er extra kansen voor een mooie subsidie. Over de mogelijkheden om deze optimaal te benutten, gaan we graag met je in gesprek. Innovencio heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het aanvragen van EFRO Oost-projecten. Wij hebben een uitmuntend trackrecord behaald binnen deze regeling en zijn trots op ons succesratio van 90% in 2019 en 2020 en 100% bij de REACT-EU van 2021!

De focus van Oost

De kracht van Oost-Nederland ligt in de synergie tussen de verschillende expertises (ook wel crossovers genoemd) waarbij de technologie met maatschappelijke uitdagingen wordt verbonden, van bijvoorbeeld de landbouw- en eiwittransitie en de verschuiving naar meer gepersonaliseerde zorg tot schone, duurzame materialen voor een circulaire economie. De mogelijkheid om via die crossovers verschillende expertises samen te brengen maakt de regio uniek.

De crossovers worden gevormd tussen de expertises in de regio op de vlakken Health, Food, Clean, Materials en Tech welke corresponderen met de belangrijkste samenwerkingsvormen, kennishubs en ‘valleys’ in Oost-Nederland. Per cross-over is benoemd waar de kansen liggen voor innovatie vanuit de regio:

 • Health, Food en Tech – Prevention & MedTech
 • Tech, Food en Materials – Sustainability & Foodtech
 • Cleantech, Materials en Tech – Manufacturing & MaterialTech

Programmalijnen EFRO Oost 2021-2027

Er zijn 2 inhoudelijke prioriteiten gekozen voor de periode 2021-2027:

Prioriteit 1: een slimmer Oost-Nederland… 
…door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie. Deze prioriteit versterkt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën in met name het mkb, door samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken maatschappelijke organisaties (innovatie). De belangrijkste doelgroepen binnen deze specifieke doelstelling zijn:

 • mkb-bedrijven die op de volgende crossovers actief zijn: Prevention & Medtech, Sustainability & Foodtech en Industry & Materialtech;
 • partijen uit de quadrupel helix-samenwerking;
 • samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven met kennisinstellingen en/of grootbedrijven en/of overheden en/of gebruikersgroepen.

Prioriteit 2: een groener Oost-Nederland…
…door demonstratie, innovatie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie. Deze prioriteit stimuleert innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie maar richt zich ook op de acceptatie van deze innovaties. De belangrijkste doelgroepen binnen deze specifieke doelstelling zijn:

 • mkb-bedrijven die actief zijn op het gebied van energietransitie;
 • samenwerkingsverbanden met partijen uit de quadrupel helix-samenwerking.

Waarom Innovencio betrekken bij jouw aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Aanvullende subsidie bij de WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor EFRO Oost. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag eveneens kansrijk is. EFRO Oost kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
 • Duidelijkheid in de regelingen Het EFRO Oost programma beslaat meerdere regelingen, met elk hun eigen criteria, openstelling en subsidiabele percentages. Met onze uitgebreide ervaring kunnen wij u precies adviseren welke regeling voor u van toepassing is, wanneer deze moet worden aangevraagd en ook wat u eventueel extra kunt doen om binnen een bepaalde regeling te vallen. Successen uit het verleden zijn geen garantie, maar de openstelling in de lente van 2021 kende voor onze 3 REACT-EU projecten een succespercentage van 100%.
 • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen zoals ‘first come first serve’ is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een EFRO Oost aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij een van de criteria van EFRO Oost.

Meer weten?