De EIA-regeling ondersteunt investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie.

De regeling is alleen bedoeld voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Een EIA-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

 • lagere energierekening door het gebruiken van energiezuinige technieken;
 • bedrijven uit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen;
 • de investering wordt verrekend als aftrek van de fiscale winst, waardoor een ondernemer in een lager belastingpercentage uit kan komen.
Rianne Pieffers

Rianne Pieffers

EIA Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat is de EIA-regeling?

EIA staat voor Energie Investeringsaftrek. Dit is een middel van de overheid om de weg naar duurzame energie te stimuleren. Alle bedrijfsmiddelen waarvoor je binnen deze regeling subsidie aan kunt vragen, zijn opgenomen op de Energielijst. Wanneer je opdracht geeft voor een bedrijfsmiddel zoals het plaatsen van zonnepanelen, moet je de EIA-aanvraag binnen drie maanden indienen.

Wanneer EIA aanvragen?

Je kunt EIA aanvragen als het bestelde bedrijfsmiddel te vinden is op de Energielijst van het jaar waarin de opdracht is gegeven. Op de Energielijst staan bedrijfsmiddelen waarvan bewezen is dat ze zorgen voor een energiebesparing. Je kunt duidelijk op de Energielijst omschreven investeringen, maar ook maatwerkinvesteringen opgegeven als fiscale aftrek. Voorbeelden zijn zonnepanelen, een energiezuinige scheepsmotor of een productiesysteem voor algen of (zee)wieren.

Wat zijn de criteria?

Voor het aanvragen van de EIA gelden de volgende criteria:

 • Je hebt een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • Het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd moet opgenomen zijn in de Energielijst van het betreffende jaar.
 • De investering moet minimaal 2.500 euro per melding beslaan.
 • De melding moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht worden opgegeven.
 • Per bedrijfsmiddel kunnen er nog specifieke eisen worden gesteld. Dit is opgenomen in de Energielijst.

Wat betekent de EIA-regeling financieel?

Wanneer de EIA is toegekend kun je 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het betreft dus geen geldbedrag, maar een voordeel bij het betalen van de belasting. Dit komt boven op de gebruikelijke jaarlijkse afschrijving, het gemiddelde voordeel is 11%.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2020 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 16,5% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25% boven € 200.000. Je doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45% van € 300.000, dat is € 135.000. De fiscale winst wordt nu € 365.000 (€ 500.000 – € 135.000). Zonder EIA betaal je € 108.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaal je slechts € 74.250 vennootschapsbelasting. Je fiscale voordeel bedraagt € 33.750. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Waarom Innovencio betrekken bij je EIA-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Kennis van zake ook bij generieke bedrijfsmiddelen Binnen de EIA is ook maatwerk mogelijk als een bedrijfsmiddel niet op de Energielijst genoemd wordt, maar wel voor daadwerkelijke energiebesparing zorgt. Wij zijn gespecialiseerd in het gedetailleerd beschrijven van een product en het zoeken naar mogelijkheden om het binnen de regeling te passen.
 • Actieve benadering van de klant Doordat wij nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat er binnen hun bedrijf de mogelijkheid is voor het aanvragen van de EIA indien er wordt geïnvesteerd in energiezuinige of duurzame bedrijfsmiddelen.
 • Verlichting van de lasten De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de Energielijst of in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rianne Pieffers.

Meer weten?