Wat is EKOO – Elektriciteit?

Het opwekken van hernieuwbare (duurzame) energie op zee en land moet op korte termijn slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger worden. Om dit proces te versnellen, is de Nederlandse overheid op zoek naar kleine innovatieprojecten die grote impact op de energiesector kunnen hebben. Dit stimuleert de overheid door middel van subsidie vanuit de regeling EKOO – Elektriciteit.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

Expert EKOO

Wil je meer weten over deze of andere regelingen op het gebied van duurzaamheid? Neem contact met met op!

Voor wie is de regeling EKOO – Elektriciteit?

Deze subsidie richt zich op projecten met als doel prestatieverbeteringen of veel meer capaciteit voor de opwek van hernieuwbare energie. Daarnaast is het de bedoeling dat er door deze projecten compleet nieuw sociaal gedrag en maatschappelijke normen kunnen ontstaan.

Grote consortia kunnen gebruikmaken van de MOOI-regeling. De EKOO – Elektriciteit heeft hetzelfde doel voor ogen, maar dan voor projecten die nog niet door een groot consortium opgepakt kunnen worden.

Wanneer indienen?

De EEKO – Elektriciteit opent op 4 juni en sluit 20 augustus 2024. Het betreft een tenderregeling.

EKOO - Elektriciteit

Wat zijn de criteria?

De subsidie is bedoeld voor onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten binnen de thema’s ‘Hernieuwbare energie op zee’ en ‘De opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving’. De innovatie moet uiterlijk in 2034 op de markt komen. Het project mag maximaal 4 jaar in beslag nemen.

Voor ‘Hernieuwbare energie op zee’ gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Uw innovatieproject zorgt voor:

 • kostenverlaging en waarde-optimalisatie
 • geïntegreerde energiesystemen op zee
 • ruimtelijke, milieu- en maatschappelijke integratie

Voor ‘De opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving’ gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Uw innovatieproject zorgt voor:

 • technologieontwikkeling voor zonnestroom
 • toepassingsontwikkeling voor zonnestroom
 • inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem
 • circulariteit van hernieuwbare opweksystemen

Wat betekent EKOO – Elektriciteit financieel?

Er is een totaal budget van € 5 miljoen beschikbaar. De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000,-.

De subsidie vergoedt de kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Daarbij gelden de volgende subsidiepercentages:

 • 40% vergoeding van de kosten voor grootbedrijf
 • 50% vergoeding van de kosten voor middelgroot bedrijf
 • 60% vergoeding van de kosten voor klein bedrijf
 • 15% aftrek van het subsidiepercentage het consortium niet voldoet aan de voorwaarden van een samenwerkingsverband
 • 80% vergoeding van de kosten voor een onderzoeksorganisatie die niet-economische activiteiten uitvoert

Waarom Innovencio betrekken bij je EKOO-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant
  Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de EKOO-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de EKOO-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken
  Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding
  Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten en/of vragen? Bel 0418 – 841 885 of