Het Innovatiekrediet vult het gat op dat ontstaat tussen het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten en het daadwerkelijk draaien van omzet.

Het budget voor 2023 is 60 miljoen euro: 30 miljoen euro voor technische ontwikkelingsprojecten en 30 miljoen euro voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Een Innovatiekrediet-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Het kan een startkapitaal zijn om een nieuw product daadwerkelijk op de markt te brengen.
 • Je hoeft het krediet alleen terug te betalen als de ontwikkeling slaagt.
 • Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen het Innovatiekrediet aanvragen.

Het krediet is voor bedrijven die het proof of principle hebben bewezen, maar onvoldoende financiële slagkracht hebben om hun innovatieplannen te realiseren en vermarkten. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet 10 miljoen euro, met een kredietpercentage voor een kleine onderneming van 45 %. Met een samenwerking is dit 50 %. De rente bedraagt voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten gewoonlijk 7 %.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

Innovatiekrediet-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat is het Innovatiekrediet?

Het Innovatiekrediet is bedoeld om producten, processen of diensten met een sterke businesscase te ontwikkelen en op de markt te brengen. Voor deze ontwikkeling kan een bedrijf het krediet aanvragen. Als de ontwikkeling slaagt, moet het bedrag ook weer terug worden betaald. Dit geld komt opnieuw in het fonds terecht, zodat andere bedrijven er weer gebruik van kunnen maken.

REACT-EU

Wanneer Innovatiekrediet aanvragen?

Ieder bedrijf dat een technisch of klinisch innovatieproject wil starten, maar daarvoor niet voldoende financiële mogelijkheden heeft, kan het Innovatiekrediet aanvragen. Aanvragen kunnen tot 29 december 2023 ingediend worden.

Wat zijn de criteria?

Voor het Innovatiekrediet gelden de volgende criteria. Het project moet:

 • technisch innovatief en uitdagend zijn;
 • nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen;
 • een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie;
 • in voldoende mate technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond met eerder onderzoek;
 • een systematische en planmatige aanpak van de technische uitdagingen kennen (met een beheerste afbouw van de grootste risico’s met kwantificering van tussentijdse doelstellingen);
 • met toekenning van het Innovatiekrediet volledig zijn gefinancierd, waarbij ruimte blijft om tegenvallers op te kunnen vangen. Op het moment van toekenning moet duidelijk zijn hoe u de overige financiering invult;
 • een omvang hebben van minimaal € 150.000;
 • binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

Wat betekent het Innovatiekrediet financieel?

De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is  5 miljoen euro. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet 10 miljoen euro.

Omvang onderneming Kredietpercentage zonder samenwerking Kredietpercentage met samenwerking
Klein 45% 50%
Middelgroot 35% 50%
Groot 25% 40%

Waarom Innovencio betrekken bij je Innovatiekrediet-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Intensieve begeleiding Innovencio begeleidt je bij het gehele proces, vanaf de eerste Quickscan tot de laatste aflossing. Wij treden op als sparringspartner en aanvraagschrijver, om zo het krediet volledig te benutten.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.

Meer weten?