Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Het Innovation Fund is een sleutelinstrument om de gezamenlijke Europese afspraken van het Klimaatakkoord na te komen.

Deze moeten leiden tot een klimaatneutraal Europa in 2050.

Dit fonds heeft zich tot doel gesteld om:

 • te helpen de juiste financiële stimulans te creëren voor projecten om nu te investeren in de volgende generatie van technologieën die nodig is voor de koolstofarme transitie;
 • een boost te geven aan groei en competitiviteit door Europese bedrijven een voorsprong te geven om wereldleiders te worden op het gebied van technologie;
 • innovatieve koolstofarme technologieën in alle lidstaten te stimuleren om te starten en de markt op te gaan.
Kees Vernooij

Kees Vernooij

Innovation Fund-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Ik help je graag.

Welke projecten passen bij het Innovation Fund?

Het Innovation Fund legt de focus op de demonstratie van koolstofarme technologieën in energie-intensieve industrie, hernieuwbare energie, energie-opslag, carbon capture and storage en industriële carbon capture and utilisation. Afhankelijk van de prijs van koolstof tijdens de periode van 2020 tot 2030 zal er een budget van ongeveer 10 miljard euro zijn.
Een belangrijk onderdeel van het Innovation Fund is ‘kennisdeling’. Hiermee wil het fonds risicoverlagend werken met betrekking tot het opschalen naar een commerciële grootte, versnelling van de ingebruikname, vergroting van het ondernemen en het vertrouwen in deze technologieën of oplossingen door investeerders en het bredere publiek. Daarnaast is kennisdeling van belang voor het behouden van een competitieve markt voor de post-demonstratie toepassing.

TSE Industrie Studies

Wat zijn de criteria?

Het Innovation Fund staat open voor zowel individuele bedrijven als consortia binnen de EU (inclusief Noorwegen en IJsland). Het project mag niet al gestart zijn voor indiening van de aanvraag. Het is wel mogelijk om na indiening – maar vóór beschikking – van de aanvraag van start te gaan met de ontwikkeling. Dit is voor eigen risico.

De derde oproep voor kleinschalige projecten (projecten met totale kapitaalkosten tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro) richt zich op decarbonisatie-activiteiten en -projecten binnen een of meer ETS-sectoren. Projecten kunnen CCS-activiteiten omvatten en kunnen daarnaast gericht zijn op innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

De volgende criteria zijn van belang:

 1. De effectiviteit voor wat betreft het potentieel om de broeikasgasuitstoot te verminderen;
 2. De mate van innovatie van het project in vergelijking met de ‘state-of-the-art’.
 3. De volwassenheid van het project voor wat betreft de planning, het business-model, de financiële en juridische structuur. Daarnaast beoordeelt men het vooruitzicht om financiële afronding te bereiken binnen een vooraf opgestelde tijdslimiet. Deze periode mag niet langer zijn dan vier jaar na beschikking.

Projecten die de eerste fase succesvol doorkomen, gaan door naar fase twee. Projecten worden in fase twee extra beoordeeld op de volgende punten:

 1. Het technische en marktpotentieel voor wijdverbreide toepassing of replicatie of voor toekomstige kostenbesparing;
 2. Kostenbesparing in relatie tot de relevante kosten van het project minus enige bijdrage aan die kosten door de aanvrager, gedeeld door het totale te verwachten bedrag aan verminderde broeikasgasemissie of opgewekte energie of opgeslagen energie/CO 2 in de eerste tien functionele jaren.

Wanneer kun je Innovation Fund aanvragen?

De derde oproep voor kleinschalige projecten (projecten met totale kapitaalkosten tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro)  staat nu open voor aanvragen. De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 september 2023.

De derde oproep tot het indienen van aanvragen voor grootschalige projecten (investeringskosten van 7,5 miljoen euro of hoger) is nu gesloten. Naar verwachting wordt het Innovation Fund voor grootschalige projecten eind 2023 heropend.

Wat betekent het Innovation Fund financieel?

In totaal bedraagt het budget voor het Innovation Fund in de periode 2020-2030 10 miljard euro. Voor de huidige call voor kleinschalige projecten is 100 miljoen euro gereserveerd.

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de relevante, subsidiabele projectkosten.

subsidiekansen

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van het Innovation Fund?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van het Innovation Fund. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer het Innovation Fund wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Vernooij.

Meer weten?