Met de MIA en Vamil regelingen kunnen ondernemers voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Een MIA en/ of Vamil-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Het kan het laatste duwtje zijn om over te stappen op een milieuvriendelijk alternatief;
 • Zowel MIA als Vamil wordt verrekend als aftrek van de fiscale winst, waardoor een ondernemer in een lager belastingpercentage uit kan komen;
 • Bedrijven uit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen.
Rianne Pieffers

Rianne Pieffers

MIA/ Vamil-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wanneer MIA/ Vamil aanvragen?

De aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komt in aanmerking voor de MIA en/ of de Vamil regeling als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat van het jaar waarin je het aanschaft.

Let op: in 2022 verhoogde het kabinet de percentages voor de MIA. Meer hierover lees je hier.

Wat zijn de criteria?

Voor een MIA/ Vamil aanvraag gelden de volgende criteria:

 • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop je je tot de investering verplicht. Voor een investering in 2023 geldt de Milieulijst 2023.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.
 • Je zorgt voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • Je meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij RVO (hoofdregel: binnen 3 maanden na de opdracht tot levering).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.

Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke codes) gelden aanvullende voorwaarden.

Wat betekent MIA/ Vamil financieel?

Zowel bij de MIA als bij de Vamil regeling is sprake van verrekening met de fiscale winst. Het betreft dus geen geldbedrag, maar een voordeel bij het betalen van de belasting. Door de Vamil-regeling kan je 75 % van de investering in een bedrijfsmiddel willekeurig afschrijven, wat voordelig kan zijn omdat een bedrijf dan voor een jaar in een lagere belastingschaal terecht komt of pas in een later jaar de belasting hoeft te betalen. Voor deze regeling is 25 miljoen euro beschikbaar in 2023. Door de MIA-regeling komt er een extra aftrek bovenop de reguliere aftrek, waardoor je direct minder belasting hoeft te betalen. Het percentage van het investeringsbedrag dat je van de winst mag aftrekken kan oplopen tot 36 %. Voor deze regeling is 192 miljoen euro beschikbaar in 2023.

Wat geldt voor beide regelingen?

Bij beide regelingen is sprake van verrekening met de fiscale winst, de winst waarover een bedrijf belasting moet afdragen. Om MIA/ Vamil aan te kunnen vragen moeten bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan, hiervan is bekend dat ze daadwerkelijk milieuwinst opleveren. Per bedrijfsmiddel is vastgesteld of alleen MIA, alleen Vamil of zowel MIA als Vamil kan worden toegepast.

Specifiek voor Vamil?

Vamil is de regeling ‘willekeurige afschrijving milieu-investeringen’. Binnen de Vamil-regeling kun je 75 % van een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment afschrijven. De overige 25 % wordt regulier afgeschreven. Door de willekeurige afschrijving kan een bedrijf de investering afschrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, zodat de fiscale winst lager uitvalt en mogelijk in een lager belastingpercentage uitkomt.

Specifiek voor MIA?

MIA is de regeling Milieu-investeringsaftrek. Binnen de MIA regeling komt er, boven op de andere aftrekmogelijkheden, een extra aftrekmogelijkheid voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De extra aftrek moet je verrekenen in het jaar waarin het bedrijfsmiddel is gekocht. Het extra percentage van de investering dat van de fiscale winst kan worden afgetrokken verschilt per bedrijfsmiddel.

Waarom Innovencio betrekken bij je MIA/ Vamil aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Kennis van zaken ook bij generieke bedrijfsmiddelen Binnen de MIA/ Vamil is ook maatwerk mogelijk als een bedrijfsmiddel niet op de Milieulijst genoemd wordt, maar wel voor daadwerkelijke milieuwinst zorgt. Wij zijn gespecialiseerd in het gedetailleerd beschrijven van een product en het zoeken naar mogelijkheden om het binnen de regeling te passen.
 • Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de Milieulijst of in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Melanie Verbeet-Uytdewilligen.

Meer weten?