De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen.

Het budget wordt vastgesteld door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Per periode worden specifieke calls opengesteld.

Een OPZuid-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt (achteraf) cash uitbetaald;
  • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
  • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.
Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

OPZuid Expert

Op zoek naar een sparringspartner? Ik help je graag.

OPZuid/REACT-EU
Europa is in beweging en stelt komend jaar extra middelen beschikbaar (REACT-EU). Dit wordt uitgevoerd binnen het bestaande Operationeel Programma (2014-2020) en betekent concreet dat er op korte termijn een aanzienlijk budget (circa 40 miljoen euro) beschikbaar komt voor ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).De openstelling wordt verwacht in maart 2021 en wordt uitgewerkt in de bestaande programmalijnen (1B1, 1B2, 1B3, 4F). Met een focus op crisisherstel in de context van de COVID-19- pandemie en/of op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Het stimuleren van een slimmer en een groener Europa komt centraal te staan.

Maatschappelijke transities
Europa zoekt naar projecten die innovatieve oplossingen bieden binnen de vijf grote maatschappelijke transities* die in Zuid-Nederland én op mondiale schaal spelen. Zij willen partijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De doelgroep is het bredere MKB, inclusief toerisme en cultuur, en gericht op toekomstgerichte vernieuwing, maar met meer ruimte voor (slimme) uitrol. Dit betekent dat er een brede interpretatie van projecten mogelijk is, waarbij de pitch van cruciaal belang is om tot succes te komen. Door deze regeling liggen er extra kansen voor een mooie subsidie. Over de mogelijkheden om deze optimaal te benutten, gaan we graag met je in gesprek. Innovencio heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het aanvragen van OPZuid-projecten. Wij hebben een uitmuntend trackrecord behaald binnen deze regeling en zijn trots op ons succesratio van 90% in 2019 en 2020!*

Vijf maatschappelijke transities
1. energie
2. grondstoffen
3. klimaat
4. landbouw- en voeding
5. gezondheid

Wanneer OPZuid aanvragen?

Er wordt een openstelling in maart 2021 verwacht.

Succesverhaal: Ecodorp Boekel

Innovencio vroeg de OPZuid 4F koolstofarme economie aan voor Ecodorp Boekel. En met succes: het project scoorde een nummer 1 ranking. Lees meer over Ecodorp Boekel in ons portfolio.

OP Oost regeling Ecodorp Boekel

Wat zijn de criteria?

  • 1B1: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin.
  • 1B2: Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.
  • 1B3: Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten.
  • 4F: Binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie” kent het OPZuid één specifieke doelstelling: Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving.

Wat betekent het financieel?

De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt circa € 40 miljoen,-. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 50 procent van de totale projectkosten.

Waarom Innovencio betrekken bij uw aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor OPZuid. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag eveneens kanshebbend is. OPZuid kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant De aanvraagtermijn voor de regeling is soms relatief kort. Na een call kan de deadline al een maand later zijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van OPZuid.
  • Veel ervaring Wij zijn ervaren met het schrijven van subsidieaanvragen bij de afgelopen openstellingen van het OPZuid-programma. Vanwege het tenderkarakter en de grote concurrentie waardoor meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden toegekend, is focus op kwaliteit van groot belang. Onze aanvragen zijn hierin succesvol gebleken; we hebben een hoog slagingspercentage van de aanvragen die we indienen.

Meer weten?