OP Oost, deze subsidieregeling is beschikbaar voor mkb-ondernemers uit Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen.

De Europese Unie, heeft eind oktober voor de tweede keer een bedrag beschikbaar gesteld voor Oost Nederland in de hoogte van € 60,5 miljoen. Van het door de EU toegekende bedrag is per 15 december € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten. De verwachting is dat het budget op de eerste dag overtekend wordt, dus indiening op 15 december is raadzaam.

Een OP Oost-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • De subsidie wordt cash uitbetaald na de afronding van het project;
 • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
 • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.
Thomas van Uden

Thomas van Uden

OP Oost Expert

Heb je vragen over het aanvragen van je OP Oost subsidie? Ik help je graag.

Wat is OP Oost?

OP Oost staat voor Operationeel Programma Oost-Nederland. De basis voor OP Oost is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Hierin zijn Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. De regeling subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze regionale economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie, met de focus op algemene innovatie in de sectoren Agrofood, Health, HTSM (High Tech Systems en Materials) en EMT (Energie Milieu Technologie) inclusief biobased.

Op Oost - Het subsidiebureau voor je subsidieaanvraag

OP Oost/REACT-EU heeft een focus op crisisherstel in de context van de COVID-19- pandemie en/of op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Het stimuleren van een slimmer en een groener Europa staat centraal. Europa zoekt naar projecten die innovatieve oplossingen bieden binnen de grote maatschappelijke transities* die in Oost-Nederland én op mondiale schaal spelen. Zij willen partijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De doelgroep is het bredere MKB, inclusief toerisme en cultuur, en gericht op toekomstgerichte vernieuwing, maar met meer ruimte voor (slimme) uitrol. Dit betekent dat er een brede interpretatie van projecten mogelijk is, waarbij de pitch van cruciaal belang is om tot succes te komen. Door deze regeling liggen er extra kansen voor een mooie subsidie. Over de mogelijkheden om deze optimaal te benutten, gaan we graag met je in gesprek. Innovencio heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het aanvragen van OP Oost-projecten. Wij hebben een uitmuntend trackrecord behaald binnen deze regeling en zijn trots op ons succesratio van 90% in 2019 en 2020!

*Oost-Nederland kiest voor:

 • HTSM-sector (High Tech Systems and Materials);
 • Health-sector (gezondheid);
 • Agrofood-sector;
 • Energie- en Milieutechnologie-sector inclusief biobased (koolstofarme economie incl. slimme groei);
 • Cross-overs tussen deze sectoren;
 • Samenwerking met de ondersteunende sectoren zoals:
  water-, chemie-, de creatieve sector en de maakindustrie.

Programmalijnen OP Oost 2014-2020

 1. Innovatie en onderzoek om een innovatieklimaat te creëren
 • Grote R&D-projecten
 • Stimuleren Proeftuinen
 • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

 

 1. Koolstofarme economie; verbeteren van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving

Slimme CO2 reductie met focus op ondersteunen van mkb-bedrijven, stimuleren van proeftuinen en livinglabs, stimuleren van clustervorming en netwerken.

Waarom Innovencio betrekken bij jouw aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Aanvullende subsidie bij de WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor OP Oost. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag eveneens kansrijk is. OP Oost kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
 • Duidelijkheid in de regelingen Het OP Oost programma beslaat meerdere regelingen, met elk hun eigen criteria, openstelling en subsidiabele percentages. Met onze uitgebreide ervaring kunnen wij u precies adviseren welke regeling voor u van toepassing is, wanneer deze moet worden aangevraagd en ook wat u eventueel extra kunt doen om binnen een bepaalde regeling te vallen. Successen uit het verleden zijn geen garantie, maar de openstelling in de lente van 2021 kende voor onze 3 REACT-EU projecten een succespercentage van 100%.
 • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen zoals ‘first come first serve’ is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een OP Oost aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij een van de criteria van OP Oost.

Meer weten?