Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Partners voor Water maakt onderdeel uit van de regeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD).

Partners voor Water bevordert de internationale ambitie om innovatie op het gebied van water te versnellen.

Als jij plannen hebt om te investeren in een innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of een prototype op het gebied van water, lees dan zeker verder.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Director

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat houdt Partners voor Water in?

Binnen Partners voor Water worden twee type projecten gesubsidieerd:

 • Haalbaarheidsstudies: het in kaart brengen van de kansen en risico’s van een beoogd project
 • Pilotprojecten: het testen van een oplossing (technologie/methodologie/dienst) in de praktijk

De volgende thema’s staan centraal:

 • drinkwater en sanitatie
 • water governance
 • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (niet op de wal)
 • klimaat
 • (water)veiligheid;
 • voedsel en ecosystemen
 • water en energie

Wanneer indienen?

De regeling is momenteel gesloten. Eind 2021 komt er naar verwachting meer duidelijkheid over een eventuele nieuwe openstelling. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Voor wie?

De volgende partijen kunnen een aanvraag indienen:

 • ondernemingen
 • kennisinstellingen
 • non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Wat zijn de voorwaarden van Partners voor Water?

Het project moet voldoen aan de volgende punten:

 • Sterk lokaal eigenaarschap en betrokkenheid van lokale partners
 • Verhogen van de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde
 • Aansluiting bij een van de bovenstaande thema’s

Een project scoort hoog als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Vernieuwend en uniek
 • Mogelijkheid tot opschaling
 • Duurzaamheid (institutioneel, technisch, milieutechnisch en krachtenbundeling)

Wat betekent Partners voor Water financieel?

Voor een haalbaarheidsstudie geldt een maximale projectomvang van € 250.000. Het maximale subsidiepercentage bedraagt tussen de 50-70%.Voor pilot-/demonstratieproject geldt een maximale projectomvang van € 600.000. Het maximale subsidiepercentage bedraagt tussen de 40-60%.

Waarom Innovencio betrekken bij je WWSD-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Wij weten precies welke projecten voldoen Niet alle projecten voldoen aan de eisen. Wij weten precies of innovaties en projecten voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
 • Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de regeling direct opmerken en u daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd opvragen bij jou van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Meer weten?