SDE++ is beschikbaar voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen produceren of CO2-reducerende technieken toepassen.

Je kunt subsidie krijgen voor projecten die zich richten op het opwekken van elektriciteit, warmte en gas uit duurzame bronnen. Daarnaast komen projecten in aanmerking die zich richten op de afvang en opslag van CO2. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Henk van Rossum

Henk van Rossum

SDE++ Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat is SDE++?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Als u een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die u gebruikt.

U kunt subsidie aanvragen binnen vijf hoofdcategorieën, onder deze categorieën vallen verschillende technieken.

• Hernieuwbare elektriciteit (osmose, waterkracht, wind, Zon-PV);
• Hernieuwbaar gas (biomassavergisting, biomassavergassing);
• Hernieuwbare warmte (biomassavergisting, biomassaverbranding, compostering, zonthermie, geothermie);
• CO²-arme warmte (aquathermie, lucht-water-warmtepomp, daglichtkas, PVT-panelen met warmtepomp, elektrische boiler, geothermie met warmtepomp, restwarmtebenutting, industriële warmtepomp);
• CO²-arme productie (waterstof uit elektrolyse, CO² afvang en -opslag (CCS), CO² afvang en -gebruik (CCU), geavanceerde hernieuwbare brandstoffen).

Hekjes

Nieuw in 2023 zijn de ‘hekjes’ in het subsidiebudget. Een hekje zorgt ervoor dat bepaalde technieken met een hogere subsidie-intensiteit meer kans maken om aan bod komen. Het gaat hierbij om technieken die vallen onder de domeinen ‘lage temperatuur warmte’, ‘hoge temperatuur warmte’ en ‘moleculen’ (groengas en waterstof). Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn zijn ze noodzakelijk voor de energietransitie. De kosten kunnen dalen naarmate deze technieken meer worden gebruikt. Om projecten in die domeinen te stimuleren, wordt 750 miljoen euro per domein gereserveerd.

Wanneer SDE++ aanvragen?

Aanvragen van de SDE++ kan vanaf 5 september 2023. De openstelling loopt tot en met 5 oktober 2023.

Wat zijn de criteria?

Voor de SDE++ zijn de volgende zaken vereist:
1. Goed onderbouwd projectplan;
2. Sterke haalbaarheidsstudie (vanaf 0,5 MW) met o.a. een omschrijving van de productie-installatie, exploitatieberekening, onderbouwing van het eigen vermogen en de energieopbrengstberekening;
3. Compleet digitaal aanvraagformulier;
4. Evt. vergunningen en aanvullende bijlagen. Afhankelijk van de categorie zijn aanvullende bijlagen vereist en wordt de termijn bepaald waarbinnen je de beoogde productie-installatie in gebruikt dient te nemen.

Wat betekent de SDE++ financieel?

Het totale budget voor de regeling bedraagt in 2023 8 miljard euro. De maximale subsidiebehoefte voor 2023 is 400 euro per vermeden ton CO².

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 1 5 september, 9.00 uur tot 11 september, 17.00 uur 90
Fase 2 11 september, 17.00 uur tot 18 september, 17.00 uur 180
Fase 3 18 september, 17.00 uur tot 25 september, 17.00 uur 240
Fase 4 25 september, 17.00 uur tot 2 oktober, 17.00 uur 300
Fase 5 2 oktober, 17:00 uur tot 5 oktober, 17:00 uur 400

Waarom Innovencio betrekken bij je SDE++-aanvraag?

1. Maatwerkadvies
De SDE++ bestaat uit meerdere ronden, fasen en categorieën met elk hun eigen criteria. Onze ervaring maakt het mogelijk om u adequaat te adviseren over de mogelijkheden en op het juiste moment in te dienen.
2. Strategisch subsidies aanvragen
Naast kennis over de SDE++ beschikken wij over geruime expertise op het gebied van technische innovatie. Als jouw bedrijf actief is op het gebied van innovatie, kan er naast de SDE++ ook een beroep gedaan worden op aanvullende subsidies. Deze subsidies zijn soms minder bekend, minder laagdrempelig en kunnen om een andere belichting vragen, zoals meer focus op experimenteel onderzoek of juist op daadwerkelijke ontwikkeling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk van Rossum.

Meer weten?