SDE++ is beschikbaar voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen produceren of CO2-reducerende technieken toepassen.

Je kunt subsidie krijgen voor projecten die zich richten op het opwekken van elektriciteit, warmte en gas uit duurzame bronnen. Daarnaast komen projecten in aanmerking die zich richten op de afvang en opslag van CO2. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Bart van Bussel

Bart van Bussel

SDE++ Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wat is SDE++?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Als u een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die u gebruikt.

Naast opwekking van hernieuwbare energie en CO2-afvang en -opslag richt de SDE++ zich op de volgende categorieën:

  • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
  • Warmtebenutting uit champost
  • Daglichtkas
  • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
  • Industriële restwarmte
  • Waterstofproductie via elektrolyse

Wanneer SDE++ aanvragen?

De aanvraagperiode voor 2022 is voorbij. In 2023 volgt naar verwachting een nieuwe ronde. De SDE++ regeling is opgeknipt in vier fasen, waarvan deze ronde de laatste is,  met oplopende kostprijzen voor hernieuwbare energie. Dit betekent: hoe later je indient, des te hoger de subsidie. Echter, de kans op overschrijding van het budget neemt ook toe naarmate je later indient.

Wat zijn de criteria?

Voor de SDE++ zijn de volgende zaken vereist:
1. Goed onderbouwd projectplan
2. Sterke haalbaarheidsstudie (vanaf 0,5 MW) met o.a. een omschrijving van de productie-installatie, exploitatieberekening, onderbouwing van het eigen vermogen en de energieopbrengstberekening
3. Compleet digitaal aanvraagformulier
4. Evt. vergunningen en aanvullende bijlagenAfhankelijk van de categorie zijn aanvullende bijlagen vereist en wordt de termijn bepaald waarbinnen je de beoogde productie-installatie in gebruikt dient te nemen.

Wat betekent de SDE++ financieel?

In 2022 was een budget van € 5 miljard beschikbaar voor deze ronde. Op dit moment is nog niet bekend hoe de berekening van het subsidiebedrag van de SDE++ zal zijn.
Klik hier voor een voorbeeld van de berekening van de SDE+, de voorloper van deze regeling.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 1 5 oktober, 9.00 uur tot 11 oktober 17.00 uur 60
Fase 2 11 oktober, 17.00 uur tot 25 oktober 17.00 uur 80
Fase 3 25 oktober, 17.00 uur tot 8 november 17.00 uur 115
Fase 4 8 november, 17.00 uur tot 11 november, 17.00 uur 300

 

Waarom Innovencio betrekken bij je SDE++-aanvraag?

1. Maatwerkadvies
De SDE++ bestaat uit meerdere ronden, fasen en categorieën met elk hun eigen criteria. Onze ervaring maakt het mogelijk om u adequaat te adviseren over de mogelijkheden en op het juiste moment in te dienen.
2. Strategisch subsidies aanvragen
Naast kennis over de SDE++ beschikken wij over geruime expertise op het gebied van technische innovatie. Als jouw bedrijf actief is op het gebied van innovatie, kan er naast de SDE++ ook een beroep gedaan worden op aanvullende subsidies. Deze subsidies zijn soms minder bekend, minder laagdrempelig en kunnen om een andere belichting vragen, zoals meer focus op experimenteel onderzoek of juist op daadwerkelijke ontwikkeling.

Meer weten?