Dit programma is helaas momenteel gesloten.

In het mkb is vaak minder tijd, geld of kennis voor het leren en ontwikkelen van werknemers dan in grotere bedrijven.

De landbouw, de horeca en de recreatiesector hebben ditzelfde probleem vanwege het feit dat er veel sprake is van seizoensarbeid.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Meer weten over de SLIM-regeling? Vul het SLIM aanvraagformulier in, dan nemen wij binnen 2 dagen contact met u op.

Carina Meertens

Carina Meertens

Consultant

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat is de SLIM-regeling?

SLIM staat voor Stimulering Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Het is een subsidie die beschikbaar wordt gesteld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VNO-NCW en RVO organiseerde op 25 mei 2021 in samenwerking met het Ministerie van SZW een webinar over MKB Idee en de SLIM-subsidieregeling. Zie hier.

De presentatie over de SLIM-regeling kunt u bekijken door deze link te volgen.

scholing

Wanneer SLIM aanvragen?

De aanvraagperiode voor de verschillende sectoren is in 2023 als volgt:

Mkb  

1 september 2023 t/m 28 september 2023

Samenwerkingsverbanden  

1 juni 2023 t/m 27 juli 2023

 

Grootbedrijven in landbouw-, horeca-, of recreatiesector

 

1 juni 2023 t/m 27 juli 2023

Wat zijn de criteria?

Voor een SLIM-aanvraag gelden de volgende criteria: de subsidie moet worden gebruikt om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of een doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan.

Derde leerweg MBO

Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt € 2.700,-. De ondergrens van € 5.000,- is hierop niet van toepassing. Deze subsidie is aan te vragen tussen 1 december 2023 en 12 januari 2024.

Wat betekent de SLIM-regeling financieel?

Op dit moment zijn de volgende subsidiebedragen bekend:

Mkb Maximaal € 25.000,-
Grootbedrijf horeca en recreatie

 

Grootbedrijf landbouw

 

Maximaal € 200.000,-

 

Maximaal € 20.000,-

Samenwerkingsverbanden  

Maximaal € 500.000,-

Waarom Innovencio betrekken bij uw SLIM-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Intensieve begeleiding
    Innovencio begeleidt je bij het gehele proces. Wij treden op als sparringpartner en schrijven je aanvraag voor je. Neem contact met ons op!
  • Brede ervaring en kennis van zaken
    Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.