De stikstofuitstoot in de bouwsector moet omlaag. Daarom is er een specifieke subsidieregeling voor een toekomstbestendige bouwsector. De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel opent weer vanaf 5 maart 2024 met verschillende onderdelen:

  • SSEB Aanschaf – stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.
  • SSEB Retrofit – stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of zelfs verdwijnt.
  • SSEB Innovatie – voor bedrijven die een innovatieve oplossing bieden voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Voor zowel projecten gericht op praktijkervaring als gericht op technische ontwikkeling is geld beschikbaar. Evenals voor haalbaarheidsstudies.
Bas van Gorkom

Bas van Gorkom

Expert duurzaamheid

Heb je vragen over deze regeling? Neem gerust contact met me op!

Wanneer aanvragen?

De regeling opent op 5 maart 2024. Er is sprake van het first come, first served principe.

Voor SSEB Aanschaf en Retrofit 2024 is in totaal € 36 miljoen beschikbaar

Het budget voor de SSEB Innovatie: Project Experimentele ontwikkeling is € 9 miljoen

Voor SSEB Innovatie: haalbaarheidsstudie is dit € 1 miljoen

 

Wat zijn de criteria voor Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel ?

De criteria voor de SSEB Aanschaf zijn te vinden via deze link.

De criteria voor de SSEB Retrofit zijn te vinden via deze link.

De criteria voor de SSEB Innovatie zijn te vinden via deze link (experimentele ontwikkeling) of deze link (haalbaarheidsstudies).

Wat betekent subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel financieel?

SSEB Aanschaf

Het totale subsidiebudget in 2024 is € 56 miljoen. De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Het maximale subsidiebedrag per bouwmachine is € 300.000.

SSEB Retrofit

Het totale subsidiebudget in 2024 is € 10 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf 50%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig.

Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000. Er is één uitzondering: het is mogelijk om subsidie te krijgen voor meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) maximaal € 1 miljoen aan subsidie ontvangen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

SSEB Innovatie

Het totaal beschikbare subsidiebudget is € 10 miljoen in 2024. Dat is als volgt verdeeld:

  • € 9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen
  • € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Met onze klanten onderhouden we nauw contact en zijn goed op de hoogte van hun ontwikkelingen. Zien we dat hun duurzame project of investering aansluit bij de criteria voor deze subsidie dan benaderen wij een klant doelgericht. Blijkt dat deze regeling toch niet passend is, dan kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de subsidie SSEB wel passend is, kijken we altijd of er aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Hoe we jou aanvraag het beste verwoorden, weten onze consultants precies. Door hun jarenlange ervaring weten ze welke punten aandacht verdienen. Daarnaast zijn ze goed op de hoogte van wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Jouw project is zowel voor als na toekenning van de subsidie in goede handen. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we jouw project een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van de subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten?  Neem contact op met Bas van Gorkum

Meer weten en/of vragen? Bel 0418 – 841 885 of