De stikstofuitstoot in de bouwsector moet omlaag. Voor het eerst opent er daarom een specifieke subsidieregeling voor een toekomstbestendige bouwsector. De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel opent mei 2022 met verschillende onderdelen:

  • SSEB Aanschaf – stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.
  • SSEB Retrofit – stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of zelfs verdwijnt.
  • SSEB Innovatie – is voor bedrijven die een innovatieve oplossing bieden voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Je kunt kiezen voor een project praktijkervaring/technische ontwikkeling (tender) of voor een haalbaarheidsstudie (first come, first served).
Bart van Bussel

Bart van Bussel

Expert duurzaamheid

Heb je vragen over deze regeling? Neem gerust contact met me op!

Wanneer aanvragen?

De regeling opent 9 mei 2022 en sluit op 30 december 2022. Er is sprake van het first come, first served principe. Let op: voor de SSEB Innovatie Project Experimentele ontwikkeling gelden afwijkende data. Deze tender opent 31 mei 2022 en sluit 31 augustus 2022.

 

Wat zijn de criteria voor Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel ?

De criteria voor de SSEB Aanschaf zijn te vinden via deze link.

De criteria voor de SSEB Retrofit zijn te vinden via deze link.

De criteria voor de SSEB Innovatie zijn te vinden via deze link (experimentele ontwikkeling) of deze link (haalbaarheidsstudies).

Wat betekent subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel financieel?

SSEB Aanschaf

Het totale subsidiebudget in 2022 is € 5 miljoen. Daarvan is:

  • € 3.330.000 beschikbaar voor bouwwerktuigen en hulpfuncties;
  • € 1.670.000 beschikbaar voor bouwvoertuigen.

De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Het maximale subsidiebedrag per bouwmachine is € 300.000.

SSEB Retrofit

Het totale subsidiebudget in 2022 is € 5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf 50%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig.

Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000. Er is één uitzondering: het is mogelijk om subsidie te krijgen voor meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) maximaal € 1 miljoen aan subsidie ontvangen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

 

SSEB Innovatie

Het totaal beschikbare subsidiebudget is € 10 miljoen in 2022. Dat is als volgt verdeeld:

  • € 9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen;
  • € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project of investering aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de subsidie SSEB wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart van Bussel.

Meer weten en/of vragen? Bel 0418 – 841 885 of