Nederland staat voor een grote uitdaging: 19,4 Mton minder CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990.

In 2050 wil onze overheid een klimaatneutrale en schone industrie. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn diverse subsidies beschikbaar. 

Wat is VEKI?

De subsidiemodule ‘Versnelde klimaatinvestering in de industrie (VEKI)’ biedt ondersteuning aan investeringen door ondernemingen uit de industrie. Deze investeringen dragen bij aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland in de komende jaren.

De subsidie is voor de toepassing van een technologie die minstens driemaal eerder in Nederland gedemonstreerd is, maar die een terugverdientijd heeft van meer dan 5 jaar. Dit kan zowel materiele als immateriële activa zijn. Door middel van deze subsidie kunnen milieubeschermende systemen een interessantere terugverdientijd krijgen. Projecten die in aanmerkingen komen zijn investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen.

Lees hieronder alles over de VEKI 

Henk van Rossum

Henk van Rossum

Versnelde Klimaatinvestering in de Industrie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wanneer kan de VEKI aangevraagd worden?

Subsidie volgens de VEKI regeling is aan te vragen tussen 15 maart 2023 en 9 januari 2024.

Beoordeling van deze aanvraag gaat volgens de tendermethodiek.

Wat zijn de criteria?

 • Het systeem waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft zich al bewezen; de werking moet minimaal 3 maal eerder zijn aangetoond in Nederland.
 • De aanvrager is een individuele onderneming uit de industrie, die voor eigen rekening en risico het project uitvoert.
 • Het betreft de investering in de eigen bedrijfsvoering die bijdraagt aan de reductie van energie, CO2 of CO2-equivalent uitstoot en met een terugverdientijd van minimaal 5 jaar (zonder subsidie)
 • Het project moet binnen zes maanden na aanvraag starten en binnen drie jaar zijn afgerond.
 • Aanvrager dient goed aan te tonen hoe het eigen deel van de projectkosten gefinancierd gaat worden.

Wat betekent deze regeling financieel?

Het totale budget is 138 miljoen euro. Er kan subsidie aangevraagd worden over de extra investeringskosten van een investering. Het is van belang dat het omvangrijke projecten betreft: per aanvraag moet er voor minimaal € 125.000 subsidie aangevraagd worden (grote ondernemingen) voor het mkb geldt een  minimaal subsidiebedrag van € 30.000,-. Het subsidie percentage over de projectkosten verschilt per soort project:

 • Energie-efficiëntie: 30%
 • Recyclingproject: 35%
 • Lokale infrastructuur: 50%
 • Milieuproject/Overige CO2-besparing: 40%

Voor alle projecten geldt dat er voor middelgrote ondernemingen 10 procentpunt en voor kleine ondernemingen 20 procentpunt bij komt.

Onze VEKI track record

4.5 miljoen euros aan VEKI voordeel toegekend
succespercentage VEKI toekenningen
9% marktaandeel VEKI

Waarom Innovencio betrekken bij jouw VEKI-aanvraag?

 

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Wij weten precies welke projecten voldoen Niet alle projecten voldoen aan de eisen. Wij weten precies welke projecten voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
 • Verlichting van de lasten voor de klant Wij hebben de regeling scherp in het vizier, waardoor wij eventuele veranderingen direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.
 • No-cure-no-pay Wij werken op basis van no-cure-no-pay, dus jij hoeft geen financiële investering te doen. Jouw belang is ons belang.
 • Wij begeleiden je van A tot Z De meeste subsidieadviseurs helpen je pas met het aanvragen van een specifieke subsidie waarin ze gespecialiseerd zijn als ze zien dat je aan de eisen voldoet. De aanpak van Innovencio is anders, omdat wij je van A tot Z begeleiden:
  1) Je legt ons je project en doelen uit, we vertellen je welke subsidie(s) we samen kunnen aanvragen en stippelen een strategie uit.
  2) Voor sommige subsidies moet jij samenwerken met partnerbedrijven. Als je er geen hebt, helpen we je een partner te vinden via ons netwerk en matchmaking-programma.
  3) We vragen de subsidie samen aan.
  4) Zodra jij de subsidie hebt ontvangen, krijg je hulp van ons compliance team.

Persoonlijk subsidiegesprek?

Bij Innovencio staan we altijd voor je klaar.