Nederland staat voor een grote uitdaging: 19,4 Mton minder CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990.

In 2050 wil onze overheid een klimaatneutrale en schone industrie. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn diverse subsidies beschikbaar. 

Wat is Versnelde klimaatinvestering in de industrie?

De subsidiemodule ‘Versnelde klimaatinvestering in de industrie’ wil ondersteuning bieden aan investeringen door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland in 2021. De subsidie is voor de toepassing van een technologie die minstens driemaal eerder in Nederland gedemonstreerd is, maar die een terugverdientijd heeft van meer dan 5 jaar. Dit kan zowel materiele als immateriële activa zijn. Door middel van deze subsidie kunnen milieubeschermende systemen een interessantere terugverdientijd krijgen.Projecten die in aanmerkingen komen zijn investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen.

Henk van Rossum

Henk van Rossum

Versnelde Klimaatinvestering in de Industrie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wanneer aanvragen?

De VEKI opent op 1 september 2020. De looptijd van deze ronde is tot en met 14 december 2021.

CO2-reductie

Wat zijn de criteria?

 • Het systeem waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft zich al bewezen; de werking moet minimaal 3 maal eerder zijn aangetoond in Nederland.
 • De aanvrager is een individuele onderneming uit de industrie, die voor eigen rekening en risico het project uitvoert.
 • Het betreft de investering in de eigen bedrijfsvoering die bijdraagt aan de reductie van energie, CO2 of CO2-equivalent uitstoot en met een terugverdientijd van minimaal 5 jaar (zonder subsidie)
 • Het project moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond.
 • Aanvrager dient goed aan te tonen hoe het eigen deel van de projectkosten gefinancierd gaat worden.

Wat betekent deze regeling financieel?

Het totale budget is €28 miljoen. Er kan subsidie aangevraagd worden over de extra investeringskosten van een investering. Het is van belang dat het omvangrijke projecten betreft: Per aanvraag moet er voor minimaal €125.000 subsidie aangevraagd worden, en kan er tot €3 miljoen subsidie verleend worden.Het subsidie percentage over de projectkosten verschilt per soort project:

 • Energie-efficiëntie: 30%
 • Recyclingproject: 35%
 • Lokale infrastructuur: 50%
 • Milieuproject/Overige CO2-besparing: 40%

Voor alle projecten geldt dat er voor middelgrote ondernemingen 10 procentpunt en voor kleine ondernemingen 20 procentpunt bij komt.

Waarom Innovencio betrekken bij uw aanvraag Versnelde Klimaatinvestering in de industrie?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Wij weten precies welke projecten voldoen Niet alle projecten voldoen aan de eisen. Wij weten precies welke  projecten voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
 • Verlichting van de lasten voor de klant Wij hebben de regeling scherp in het vizier, waardoor wij eventuele veranderingen direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.