Houd jij je bezig met innovatief onderzoek naar duurzame energieopwekking binnen de gebouwde omgeving? Ben je een ondernemer, wetenschapper of actief bij een kennisinstelling? Onlangs is het subsidieprogramma Urban Energy, onderdeel van Topsector Energie, opengesteld. Het is mogelijk deze subsidie aan te vragen t/m 10 september 2019.

Wat is het Urban Energy Programma?

Vanwege de grote noodzaak om gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2 te verminderen bestaat er een grote vraag naar innovatieve producten en diensten die de inzet van duurzame energie efficiënter maken. Met name in de gebouwde omgeving liggen er kansen om hier in te innoveren. Dit moet leiden tot meer gebruik van (lokaal opgewekte) duurzame energie, het verminderen van het energieverbruik en het verbeteren van de energie-infrastructuur.

Urban Energy heeft als doel ontwikkelingen van producten en diensten voor een duurzamere energieopwekking binnen de gebouwde omgeving te stimuleren. Deze regeling ondersteunt zowel fundamenteel onderzoek als industriële en experimentele ontwikkeling.

In totaal is hier €10,3 miljoen voor beschikbaar gesteld, gericht op 5 programmalijnen die zijn onderverdeeld in 3 budgetten:

  • Zonne-energie (€4,0 miljoen): richt zich op de ontwikkeling van betrouwbare en duurzame ontwerpen van zonnecellen op alle beschikbare oppervlakken, met uitzondering van daken en gevels. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn het verlagen van de kostprijs en het verhogen van de levensduur, efficiëntie en opbrengst. Verder is er ruimte voor ontwikkeling van de ethische en ecologische kwaliteit van de zonnecel.
  • Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat & fysieke integratie (€2,3 miljoen):
    Te zijner tijd is het van belang dat we allemaal overgaan naar een aardgasvrije verwarming. Hiervoor moet er voor de gebruikers een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod gecreëerd worden van betaalbare producten, procedés en diensten. Innovaties moeten gericht zijn op het verhogen van de kwaliteitsaspecten van functionaliteit en leefbaarheid van dit aanbod (bijvoorbeeld geluid, ruimtegebrek, esthetica, gemak). Onderdeel hiervan is het optimaal inzetten van zonnecellen op daken en gevels.
  • Flexibele energie-infrastructuur & energieregelsystemen (€4,0 miljoen): een goede energie-infrastructuur (energienetten en installaties die zorgen voor energie transport en distributie) in combinatie met slimme energie-regelsystemen (producten of diensten die op basis van meet- en regeltechniek voor optimaal energiegebruik zorgen) liggen ten grondslag aan optimale energie opwekking, opslag en gebruik. Om het huidige energienetwerk toekomstbestendig te maken is er verbetering nodig van reikwijdte, componenten, elektronica, ICT en tools voor (lokale) systeemintegratie.

Hoe komt u tot een succesvolle aanvraag?

  • Er is sprake van een financieel en inhoudelijk evenwichtige samenwerking met tenminste één ondernemer
  • De deelnemers nemen voor eigen rekening en risico deel aan het project
  • Per project kan er tot €1 miljoen subsidie aangevraagd worden
  • Voor een looptijd van maximaal 4 jaar

Neem contact op

Wij als Innovencio kunnen je helpen met het verhelderen en op papier zetten van jouw innovatieve ideeën! Wij weten precies wat er nodig is en waar het project aan moet voldoen. Kijk daarnaast ook eens naar de andere topsector energie regelingen. Interesse? Neem vrijblijvend contact op met specialist Henk van Rossum of een van onze andere collega’s.