10 juni 2021

Waarom heeft jouw subsidieproject baat bij een goede businesscase? In zijn vorige blog legde onze expert Max de Feijter al uit dat de businesscase de sterktes, zwaktes, kansen en risico’s goed in kaart brengt. Uit de businesscase kan de subsidieverstrekker beoordelen wat jouw innovatie waard is. Ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen? Kunnen regionale partners of leveranciers profiteren? Wat zijn de risico’s en hoe worden ze ingeperkt? Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen om een oordeel te kunnen vellen over de waarde van het innovatieproject. Met een goede businesscase verhoog je de kans van slagen en vervolgens ook de kans op subsidieondersteuning voor je project.

 

Tips & tricks voor jouw businesscase

Wat is de echte waarde van een innovatief idee? Hoewel men vaak in eerste instantie denkt aan winst of kostenbesparing zijn er nog vele andere vormen van waarde. Het kans soms lastig zijn om deze waarde op papier te krijgen. Zeker wanneer het hele nieuwe product of proces nog onderzocht en ontwikkeld moet worden. Hoe je een goede businesscase schrijft voor je subsidieaanvraag? Max geeft je graag deze 3 handige tips.

 

1. Een goede businesscase is maatwerk

Subsidies hebben altijd een bepaald doel dat zich vertaalt naar eisen voor de inhoud van de businesscase. Een bekende subsidieregeling is bijvoorbeeld de ‘MIT’. Doel van deze regeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf, ten gunste van een bepaalde regio. Een sterke businesscase in relatie tot deze regeling beschrijft de samenwerking van verschillende regionale mkb-bedrijven. Een totaal andere regeling is ‘subsidie Circulaire ketenprojecten’. Doel van deze regeling is om een product -of materiaalketen circulair te maken. In deze regeling is het belangrijk dat je beschrijft hoe de innovatie samenwerking bevordert en een rendabele businesscase genereert voor de gehele keten. Iedere regeling vraagt om een andere businesscase waarin verschillende aspecten naar voren moeten komen. Bedenk daarom altijd eerst op welke wijze je project bijdraagt aan het concrete doel van een regeling en breng die bijdrage naar voren in je businesscase.

2. Risico’s en risicobeheersing

Innoveren gaat hand in hand met risico. Veel subsidieregelingen zijn in het leven geroepen om risicovolle ontwikkelingsfasen te overbruggen. Een goede businesscase geeft een realistisch beeld van de risico’s die met de uitvoering van een project gepaard gaan. Worden de risico’s te groot omschreven, dan zal de subsidieverstrekker zich afvragen of het wel zin heeft om te investeren. Zijn de risico’s erg klein, dan zal de subsidieverstrekker zich afvragen waarom subsidie nog nodig is. Vaak is een realistische omschrijving ook de beste omschrijving. De businesscase houdt niet op bij een omschrijving van risico’s. Vaak is het mogelijk om de invloed van bekende risico’s in te perken door mitigerende maatregelen. Door in je subsidieaanvraag aan te geven hoe je van plan bent met risico’s om te gaan, toon je aan dat jouw bedrijf in staat is om deze subsidie optimaal in te zetten om de innovatie tot stand te brengen.

3. Innoveren met stakeholders

Het succes van innovatie hangt af van alle betrokken stakeholders. Zonder klantacceptatie, leveranciers, ondersteuning door investeerders of samenwerking met partners komt innovatie niet van de grond. Het is belangrijk om in de businesscase inzichtelijk te maken hoe verschillende stakeholders betrokken zijn bij de innovatie. Geef daarom altijd aan wat het resultaat van het project is op jouw bedrijf, maar ook op stakeholders. Maak bijvoorbeeld inzichtelijk welke partners de innovatie zullen ondersteunen en waarom. Geef aan welke klanten interesse zullen hebben en waarom. Het bijvoegen van intentieverklaringen is een goede manier om steun door stakeholders tastbaar te maken in je subsidieaanvraag.

Zinkt de moed je na het lezen van dit blog in de schoenen? Ook het opstellen van een businesscase maakt deel uit van onze service. Met een divers team van experts met zowel technische, als bedrijfskundige achtergronden zorgen wij ervoor dat jouw aanvraag van begin tot eind klopt. Neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijk adviesgesprek, dan kijken we samen naar jouw kansen en mogelijkheden.