01 februari 2021

Of jij als ondernemer nu op kleine schaal afval scheidt, of je op grote schaal inzet voor innovaties op het gebied van recycling: een circulaire economie gaat ons allemaal aan. De wereldbevolking groeit en de productie groeit mee. Hierdoor ontstaat een dreigend tekort aan grondstoffen, een grote hoeveelheid (rest)afval en een flinke CO2-uitstoot. Het is tijd voor een economie waarin duurzaam hergebruik centraal staat.

 

Een circulaire economie, waar is dat voor nodig?

In een circulaire economie gebruik je grondstoffen allereerst efficiënt. Gebruikte grondstoffen neem je opnieuw in gebruik, in plaats van ze als afval te zien. Gebruikte producten worden gerecycled of afgebroken om weer tot grondstof te verwerken. Dit zorgt voor verminderde CO2-uitstoot en een schoner milieu. De transitie naar een circulaire, duurzame economie is daarmee een belangrijke stap voor klimaatverandering. En dat is hard nodig! Al over negen jaar moet Nederland de CO2-uitstoot met 49% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. We hebben daarom ondernemers nodig die hun nek voor het klimaat willen uitsteken. Ondernemers die duurzaam willen innoveren. Wie deze uitdaging wil aangaan, kan rekenen op financiële steun van de overheid in de vorm van subsidie. Tijdens de nationale Week van de Circulaire Economie brengen wij deze subsidieregelingen graag onder je aandacht.

 

Subsidie voor circulaire economie

Om de overgang naar een circulaire, duurzame economie te stimuleren, heeft de overheid diverse subsidiemogelijkheden geïntroduceerd.

Half januari opende de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Eén van de thema’s binnen deze regeling is de circulaire economie. Deze regeling is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Lees verder…

1 april gaat naar alle verwachting de regeling Circulaire Ketenprojecten weer open. In een circulair ketenproject werk je samen met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Lees verder…

Recycling van materialen en inzet van bio-grondstoffen vormen een belangrijk thema in de eerste programmalijn van de Topsector Energiestudies Industrie. Wil je onderzoek doen naar de haalbaarheid van een innovatie op dit gebied? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze regeling. Lees meer…

 

Wil jij kans maken op subsidie?

Naast deze drie regelingen is er nog veel meer mogelijk op het gebied van subsidies voor duurzame innovatie. Wil jij weten of jouw project(idee) in aanmerking komt voor één van deze regelingen? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met jou in gesprek!