08 februari 2024

Investeer je als ondernemer in een productie-installatie voor het omzetten van reststromen in groen gas, methanol, transportbrandstoffen, chemicaliën of syngas voor industrieel gebruik?  Ontvang subsidie voor je demonstratieproject voor deze vergassing van reststromen. Je kunt de subsidie DEI+: Vergassing van reststromen aanvragen van 15 februari 2024 tot 29 augustus 2024. Het totale budget voor deze openstelling bedraagt 98 miljoen euro. Per project is er maximaal 30 miljoen euro beschikbaar.

Wil je meer weten over deze openstelling? Meer informatie is hier te vinden.

Vergassen van reststromen

Je kunt subsidie krijgen voor een demonstratieproject voor een installatie voor vergassing van reststromen. Het gaat hierbij om biogene en gemengde reststromen. Biogene reststromen bestaan uit organisch materiaal dat overblijft als bijproduct of afval van biologische processen. Het materiaal is afbreekbaar biologisch materiaal. De installatie zet de reststromen om naar hernieuwbare (duurzame) energiedragers, zoals groen gas en biobrandstoffen, of als grondstof voor de circulaire economie.

Richt de installatie zich alleen voor een deel op biogene gemengde reststromen? Ook dan krijg je mogelijk subsidie voor je demonstratieproject. De subsidie is voor de hele keten van vergassing, inclusief voorbehandeling, torrefactie, vergassing, reiniging en opwaardering.

Meer weten?

Wil je een beroep doen op de subsidieregeling DEI+: Vergassing van reststromen? Neem dan contact met ons op. Ook beantwoorden wij graag je vragen rondom deze regeling.