11 februari 2021

De transportsector staat voor een grote uitdaging. De CO2-uitstoot moet omlaag. Maar hoe pak je dit aan? De Nederlandse overheid stimuleert ondernemers die werken aan een duurzame, innovatieve oplossing voor deze uitdaging.

Thema’s DKTI-transport

Op 23 maart opent de regeling DKTI-transport opnieuw. DKTI staat voor Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport. Deze regeling ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. DKTI-transport richt zich aan de ene kant op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. Aan de andere kant focust de regeling ook op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart.

 

Soorten projecten

In 2021 is een bedrag van € 36,62 miljoen beschikbaar voor diverse projecten. Zo is er € 7 miljoen voor proeftuinen op het gebied van goederenvervoer op de weg en heeft de overheid € 5 miljoen apart gezet voor proeftuinen met ZE mobiele machines. Ook is er een bedrag van € 8 miljoen speciaal voor cofinanciering. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor proeftuinen op het gebied van bussen, goederenvervoer en mobiele machines luchthaventerreinen, haalbaarheidsstudies, learning by using en innovatieclusters.

 

Meer informatie

Heb je interesse in de regeling DKTI-transport? Neem contact met ons op, dan kijken we samen of deze regeling past bij jouw project.