28 oktober 2021

Het Klimaatakkoord is er duidelijk over: de uitstoot van broeikasgas moet naar beneden. Ook ondernemers kunnen daar een steentje aan bijdragen. Maar wat is daarbij de beste aanpak? En hoe voer je die uit?
Speciaal voor mkb-ondernemers die energie willen besparen en meer willen verduurzamen, heeft de overheid de Subsidieregeling Verduurzaming MKB opgesteld. Middels deze regeling kan een mbk’er een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energie-advies. Maar je kunt de subsidie ook inzetten voor ondersteuning bij het uitvoeren van één of meer maatregelen uit dit advies.

 

Wie komt in aanmerking voor deze regeling?

De subsidie is bedoelt voor mkb’ers die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren. Het pand mag niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Gebruik je dus al meer dan 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan en meer dan 50.000 kWh elektriciteit, dan is deze regeling niet voor jou.

Je ontvangt een subsidiepercentage van 80% over de gemaakte kosten (excl BTW) met een maximum  subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Wanneer je alleen voor het advies gaat, dan geldt er een minimum subsidiebedrag van € 500 en een maximum van € 750.

De overheid heeft € 28,2 miljoen uitgetrokken voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. In principe kun je aanvragen tot en met 30 september 2022. Er is echter sprake van ‘first come, first served’. Wanneer het subsidieplafond eerder is bereikt, sluit de regeling.

 

Interesse in de Subsidieregeling Verduurzaming MKB?

Wil jij je pand verduurzamen en vraag je je af of je gebruik van deze regeling kunt maken? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidieadvies. We kijken graag met jou naar deze en andere subsidiekansen.