Het Klimaatakkoord is er duidelijk over: de uitstoot van broeikasgas moet naar beneden. Ook ondernemers kunnen daar een steentje aan bijdragen. Maar wat is daarbij de beste aanpak?

Speciaal voor mkb-ondernemers die energie willen besparen en meer willen verduurzamen, heeft de overheid de Subsidieregeling Verduurzaming MKB opgesteld. Middels deze regeling kan een mbk’er een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energie-advies. Maar je kunt de subsidie ook inzetten voor ondersteuning bij het uitvoeren van één of meer maatregelen uit dit advies.

Bart van Bussel

Bart van Bussel

Expert Verduurzaming MKB

Ben je op zoek naar subsidie voor verduurzaming? Ik help je graag verder!

Wanneer aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen via de SVM tot en met 30 september 2022. Er is sprake van ‘first come, first served’: de mogelijkheid bestaat dus dat het subsidieplafond voor de sluitingsdatum wordt bereikt.

Wat zijn de criteria?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Wat betekent deze regeling financieel?

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 28,2 miljoen.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

Actieve benadering van de klant 
Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzaamheidswens aansluit bij de criteria van de SVM-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de SVM-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.

Brede ervaring en kennis van zaken 
Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen een regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.

Uitgebreide begeleiding 
Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart van Bussel.

Persoonlijk adviesgesprek?