22 mei 2024

Het opwekken van hernieuwbare (duurzame) energie op zee en land moet op korte termijn slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger worden. Naast grote onderzoeks- en ontwikkelprojecten zoals bij de MOOI-regeling, zoekt de overheid hiervoor ook startups en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Want ook een klein innovatieproject kan een grote impact hebben op de energiesector!

De overheid stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor een speciale openstelling van de EKOO: de EKOO – Elektriciteit. Van 4 juni t/m 20 augustus kun je een aanvraag voor deze tenderregeling doen.

 

Duurzamere en sterkere energieproductie

De EKOO – Elektriciteit wil mkb’ers aanmoedigen om met voorstellen te komen voor prestatieverbetering van bestaande producten of diensten. Maar ook projecten die nieuwe oplossingen bieden voor duurzame elektriciteitsopwekking op zee, land en in gebouwen, zijn van harte welkom.

Twee innovatiethema’s staan hierbij centraal:

Hernieuwbare energie op zee
Jouw project binnen dit thema legt de nadruk op de verlaging van de kosten van windparken op zee. Daarnaast stimuleert het de circulariteit en de bouw van de windparken.

Opwek hernieuwbare elektriciteit op land en gebouwde omgeving
Jouw project binnen dit thema richt zich op betere zonnepanelen en -systemen met aandacht voor veiligheid. Een belangrijk doel daarbij is de integratie in het elektriciteitsnetwerk en meer recyclingmogelijkheden.

 

Budget en voorwaarden

Er is voor deze regeling een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Je kunt maximaal € 500.000,- subsidie per aanvraag krijgen over jouw industriële onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het subsidiepercentage kan afhankelijk van je mkb-status oplopen tot 60% (80% bij kennisinstellingen die niet-economische activiteiten uitvoeren) van je kosten. Je project mag maximaal 4 jaar looptijd hebben en moet in 2034 op de markt komen.

Meer voorwaarden vind je op onze regelingenpagina voor de EKOO – Elektriciteit.

 

Kwaliteit staat voorop – wat kan Innovencio voor jou doen?

De toekenning van de EKOO – Elektriciteit verloopt via een tenderprocedure. De kwaliteit van zowel de aanvraag als het beoogde project zijn dus van doorslaggevend belang voor jouw kans op subsidie. Heb je een mooi project? Neem dan contact met ons op, zodat wij samen met jou aan een scorende aanvraag kunnen werken. Wij hebben ruim ervaring met het schrijven van aanvragen voor regelingen binnen de EKOO en Topsector Energie. Die zetten we graag in voor jouw project.