21 november 2022

De grote opgaven van deze tijd zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Om daarbij te voorkomen dat de regionale verschillen binnen Europa groter worden, krijgen regio’s die nu sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, – en dus zwaar worden getroffen door de transitie -, financiële hulp in de vorm van de JTF-regeling.

 

Doel JTF-regeling

JTF, ook wel het Fonds voor Rechtvaardige Transitie van de EU, is er om de sociaaleconomische uitdagingen op te vangen die de transitie met zich meebrengt. Dit betekent dat er binnen het programma veel ruimte is voor de arbeidsmarkt; denk aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het bij- en omscholen van werknemers en werkzoekenden. Daarnaast krijgen de kwetsbare gebieden financiële steun voor investeringen op het gebied van digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen, de omscholing van werknemers en technische bijstand.

 

Budget

Het totale budget voor deze regeling is € 623 miljoen en loopt tot 2027. Het grootste deel van het budget wordt in de eerste openstellingen uitgegeven. De aangewezen regio’s; het Noordzeekanaalgebied (IJmond), Groot-Rijnmond, Westelijk Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen elk € 58,5 miljoen. Omdat de provincie Groningen naar verwachting het zwaarst wordt getroffen, gaat het overige budget daar naar toe.

 

Openstellingen JTF

Het JTF-programma ligt klaar ter goedkeuring in Brussel. Dit zorgt ervoor dat de hieronder genoemde data nog onder voorbehoud zijn.

 

Doelstellingen en begunstigden

Het JTF zet in op drie sporen:

  1. Innovatie: economische diversificatie, modernisering en omschakeling;
  2. Infrastructuur: investeringen in technologie, systemen en infrastructuur (hardware);
  3. Arbeidsmarkt: een wendbare en weerbare beroepsbevolking

Voorstellen moeten bijdragen aan deze doelstellingen, ook wordt er gekeken naar de mate van sociaaleconomische integraliteit, sociale innovativiteit, economisch en financieel toekomstperspectief, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact. De resultaten moeten terechtkomen in de aangewezen regio’s.

Aanvragers zijn het mkb, non-profitorganisaties, onderzoeksinstellingen en overheden. Het grootbedrijf kan onder bepaalde voorwaarden deelnemen in Zeeland en West Noord-Brabant.

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het aanvragen van de JTF voor uw project? Neem dan contact op met Liesbeth Kraaijveld.

Ook beantwoorden wij uw vragen rondom deze nieuwe regeling graag.