20 september 2021

Begin september maakten we al bekend dat er meer geld beschikbaar komt voor reductie van de CO2-uitstoot in de industrie. Je kunt dat bericht hier teruglezen. Naast de uitbreiding van het budget van de VEKI-regeling, kwam er ook geld vrij voor een nieuwe ronde van de Topsector Energiestudies Industrie. Deze regeling is uitgebreid met een extra onderdeel: de procesefficiëntiestudie. We leggen je graag uit wat deze studie inhoudt.

 

De procesefficiëntiestudie

De procesefficiëntiestudie is zoals gezegd een nieuwe loot aan de tak binnen de regeling Topsector Energiestudies Industrie. Er is nu subsidie aan te vragen voor vier typen studies; namelijk de haalbaarheidsstudie, milieustudie, vergelijkbare studie en dus de nieuwe procesefficiëntiestudie. Dit laatste moet een studie zijn die wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een investering in een VEKI-project. De subsidie is bedoeld voor grote wijzigingen (verbeteringen) in bestaande processen die tot milieuwinst gaan leiden. Het resultaat van de studie moet voldoende zijn om te besluiten dat een project doorgaat. Zodra dat is behaald kan met de volgende fase van het project worden gestart, de technische ontwikkeling in detail en de bouw. Het gaat in de procesefficiëntiestudie alleen om kosten van andere organisaties of personen. Zoals een externe partij die de (pre) engineering van de voorgenomen procesverbeteringen uitvoert. Ook moet de subsidiebehoefte groter zijn dan €50.000.

 

Meer weten over de Topsector Energiestudies Industrie?

Heb je interesse in de Topsector Energiestudies Industrie? Je kunt nog tot en met 14 december 2021 een aanvraag indienen. Neem voor meer informatie contact met ons op of mail rechtstreeks met onze collega Joep van der Weijden.