07 september 2021

Goed nieuws voor ondernemers in de industrie die hun CO2-uitstoot willen verminderen.  De overheid heeft per direct meer subsidiegeld beschikbaar gesteld voor CO2-reductie middels de Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI-regeling) en de Topsector Energiestudies Industrie. Voor de VEKI-regeling betekent dit een uitbreiding van het budget van de call die nu openstaat. Voor Topsector Energiestudies Industrie houdt dit in dat er vrijwel direct na het sluiten van de huidige ronde een nieuwe ronde opent.

 

Terugverdientijd van investeringen verkorten

De VEKI-regeling maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in CO2-besparende technieken, apparaten of systemen. Door middel van deze regeling verkort je de terugverdientijd van de investering. De regeling stond al enige tijd open en het budget van € 28 miljoen was inmiddels overschreden. Dit budget is nu aangevuld tot maar liefst € 82 miljoen. Ook het maximale subsidiebedrag is verhoogd: dit is nu € 15 miljoen in plaats van de € 3 miljoen die men eerst kon aanvragen.

 

Haalbaarheid van energie-innovatie

Ook ondernemers die een innovatieve oplossing voor kosteneffectieve CO2-uitstoot ontwikkelen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De Topsector Energiestudies Industrie biedt subsidie voor haalbaarheidsonderzoek. Met ingang van 15 september opent de nieuwe ronde van deze regeling. Nieuw daarbij is de mogelijkheid van subsidie voor het inhuren van externe kennis om procesefficiëntiestudies te maken. De nieuwe openstelling loopt van 15 september t/m 14 december 2021 met een budget van € 7,5 miljoen.

 

De procesefficiëntiestudie

De procesefficiëntiestudie is een nieuwe loot aan de tak binnen de regeling Topsector Energiestudies Industrie. Er is nu subsidie aan te vragen voor vier typen studies; namelijk de haalbaarheidsstudie, milieustudie, vergelijkbare studie en dus de nieuwe procesefficiëntiestudie. Dit laatste moet een studie zijn die wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een investering in een VEKI-project. De subsidie is bedoeld voor grote wijzigingen (verbeteringen) in bestaande processen die tot milieuwinst gaan leiden. Het resultaat van de studie moet voldoende zijn om te besluiten dat een project doorgaat. Zodra dat is behaald kan met de volgende fase van het project worden gestart, de technische ontwikkeling in detail en de bouw. Het gaat in de procesefficiëntiestudie alleen om kosten van andere organisaties of personen. Zoals een externe partij die de (pre) engineering van de voorgenomen procesverbeteringen uitvoert. Ook moet de subsidiebehoefte groter zijn dan €50.000.

 

Interesse in subsidie voor CO2-reductie?

Heb jij interesse in de VEKI-regeling of in de Topsector Energiestudies Industrie? Onze experts hebben ruime ervaring met deze regelingen. Ook kunnen zij je verder helpen met andere subsidies op het gebied van klimaat, duurzaamheid en innovatie. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek, of mail rechtstreeks met onze collega Joep van der Weijden.