09 mei 2023

Vanaf 9 mei kan er weer subsidie aangevraagd worden volgens de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Inmiddels is het budget voor deze regeling overtekend.
Een nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwmachine kopen of bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of hermotoriseren? Of heb je een innovatief idee om emissieloze bouwmachines en de daarvoor nodige laadinfrastructuur te verbeteren? Dan kan er een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB).

Stikstofuitstoot omlaag

De regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn en die zelf materieel hebben, en op bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Met bouwmachines worden bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen bedoeld. Deze subsidieregeling moet helpen om de stikstofuitstoot in de bouwsector omlaag te krijgen en deze toekomstbestendig te houden.
De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel kent verschillende onderdelen, namelijk SSEB Aanschaf, SSEB Retrofit en SSEB Innovatie.

SSEB Aanschaf

SSEB Aanschaf stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen. Subsidie voor dit onderdeel kan aangevraagd worden tussen 9 mei en 29 december 2023. In de subsidiepot zit totaal 36 miljoen euro.

Binnen SSEB Aanschaf zijn er ten opzichte van 2023 enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is het bedrag per kWh in 2023 gewijzigd van 800 naar 700 euro en wordt er geen SSEB Aanschaf voor de hoogwerker en meeneemheftruck meer verleend. Welke machines in aanmerking komen voor SSEB Aanschaf leest u hier.

SSEB Retrofit

SSEB Retrofit stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of zelfs verdwijnt. In 2023 is voor dit onderdeel een bedrag van 14 miljoen euro vrijgemaakt. De subsidie kan aangevraagd worden tussen 9 mei en 29 december.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal 1 miljoen euro aan subsidie ontvangen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

SSEB Innovatie

SSEB Innovatie is voor bedrijven die een innovatieve oplossing bieden voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Voor projecten praktijkervaring en technische ontwikkeling (tender) zit er 9 miljoen euro in de pot. Overigens wijkt de periode waarin deze subsidie aangevraagd kan worden af van de andere twee: inschrijven voor SSEB Innovatie kan tussen 9 mei en 6 september.

Heb je interesse in de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek, dan kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden.