22 maart 2022

Wil jij met andere mkb’ers een circulair product, dienst of proces ontwerpen? Dan kan jij subsidie circulaire ketenprojecten aanvragen!

 

Nieuwe subsidieronde voor circulaire ketenprojecten

Afval als nieuwe grondstof: dat is waar een circulaire economie om draait. Een transitie die je niet zomaar even voor elkaar krijgt. Want jij kunt als ondernemer wel circulair willen gaan werken, maar hoe zit dat in de rest van de keten waar jouw product, proces of dienst deel van uitmaakt? Ondernemers die (een gedeelte van) hun product- of materiaalketen circulair willen maken, kunnen aanspraak maken op subsidie via Circulaire Ketenprojecten. Deze regeling opent medio mei opnieuw met een verwacht budget van € 6 miljoen.

 

Samenwerking binnen de keten

Je keten circulair maken doe je niet alleen. Om subsidie via Circulaire Ketenprojecten aan te kunnen vragen, vorm je een consortium binnen dezelfde keten. Dit consortium bestaat uit ten minste drie en maximaal zes partijen die de (verschillende) schakels in de keten vertegenwoordigen. Het is mogelijk dat verschillende partijen in dezelfde schakel meedoen. Er moeten wel ten minste drie verschillende schakels vertegenwoordigd zijn. Per consortium mag maar één groot bedrijf deelnemen.

Let op: het doel van de circulaire ketenprojecten is om langdurige samenwerking binnen de ketens te realiseren. Het is daarom van belang dat ten minste drie partijen na afloop van een circulair ketenproject blijven samenwerken. Deze partijen moeten drie verschillende rollen in de keten vertegenwoordigen.

 

Aan de slag met een circulair ketenproject? Wat zijn de voorwaarden?

Wil je aan de slag met een circulair ketenproject? Dan kun je kiezen uit twee mogelijkheden:

Dit doet het consortium door middel van product- of procesinnovatie. Het doel daarbij is een circulair product, proces, dienst of businessmodel dat zo hoog mogelijk op de R-ladder staat. Het innovatieve product of proces moet leiden tot een reductie in grondstofverbruik en een reductie in CO2-emissies.

Welke exacte activiteiten subsidiabel zijn, is op dit moment nog niet bekend. Op basis van ervaring uit voorgaande jaren is het de verwachting dat de volgende activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen:

Alleen voor primaire landbouwbedrijven geldt dat proces- en organisatie-innovatie niet subsidiabel zijn. Wel staat al vast dat het consortium ook dit jaar weer een onafhankelijke, externe projectbegeleider in moet huren. Deze projectbegeleider heeft als taak het waarborgen van de voortgang van het project. Ook over de kosten die gemaakt wordt voor de projectbegeleider geldt dat de deelnemende partijen subsidie kunnen krijgen. 

 

Is een circulair ketenproject iets voor jouw onderneming?

Het subsidiepercentage van deze regeling is 50% van de subsidiabele kosten voor alle partijen, met een maximum van €20.000,- per partij. Per project betekent dat dus een maximum van €120.000,-aan subsidiabele kosten. Nieuw dit jaar is dat de subsidie die wordt uitgekeerd onder de de-minimissteun valt. Voor de-minimissteun gelden andere voorwaarden dan voor subsidiegeld (een max van €200.000,- per drie kalenderjaren).  

Heb je interesse in subsidie via de regeling Circulaire Ketenprojecten? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Kijk ook eens bij het mooie Circulaire Ketenproject van Stichting Pumptrack in ons portfolio.