Aanvrager

Stichting Pumptrack is in 2015 opgericht door Silke Smit . De stichting staat voor gezondheid en duurzaamheid. Het is hun missie lichaamsbeweging te bevorderen door laagdrempelige sportvoorzieningen te creëren. Hiervoor gebruiken ze gerecycled plastic voor onder andere BMX-banen, pumptracks, MTB-routes en bike parks. Zo gebruikt Stichting Pumptrack plastic afval om te zorgen voor toegankelijke lichaamsbeweging en dragen ze bovendien bij aan de bewustwording over plastic vervuiling en recycling.

Project

Plastic afval is een globaal probleem wat overal merkbaar is. Door een circulaire economie op te bouwen kunnen we dit echter oplossen. Van plastic afval kun je dan grondstoffen vervaardigen. In 2019 is al een pilot gestart om te onderzoeken hoe plastic afval hoogwaardig verwerkt kan worden (upcyclen) door producten te 3D-printen met de grootste 3D printer ter wereld. In dit Circulaire Ketenproject bouwt men daar op voort. De uitvoering is in handen van een breed consortium met partners uit de gehele keten. Dit zijn Stichting Pumptrack als eindgebruiker van de geprinte BMX-banen, Stiphout Plastics als leverancier van plastic, CHILL als onderzoeker van de juiste samenstelling, Reflow als compounder en Poly Products als fabrikant. De 3D-printer, printtechnieken en gebruikte plasticsoorten worden ontwikkeld om de meest duurzame gerecyclede BMX-baan te kunnen maken.

Rol van Innovencio

Innovencio vroeg voor dit project de subsidie Circulaire ketenprojecten aan. Stichting Pumptrack is enthousiast over de behulpzaamheid en flexibiliteit van Innovencio, voornamelijk omdat bij deze aanvraag veel snelheid geboden was. “Innovencio heeft in korte tijd de toegezegde aanvraag opgesteld, zodat deze op tijd ingediend kon worden voor de subsidieaanvraag”, aldus oprichter Silke Smit. Ook is ze te spreken over het “snel vertalen van wensen/ideeën” en het “adviseren over de insteek van de subsidieaanvraag die het meest kansrijk is om de subsidie te verkrijgen.”

Resultaat

Door de unieke samenwerking met schakels vanuit de hele keten kan dit consortium een volledig circulaire waardeketen opzetten. Door materiaalonderzoek te doen en het product te testen en op te schalen, verkrijgen de partijen veel kennis. Zo kunnen zij het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van nieuwe producten via 3D printen op grote schaal mogelijk maken. Mede dankzij de opgedane kennis kunnen grote stappen worden gezet in het 3D-printen van grootschalige producten en het circulaire gebruik van veel meer verschillende soorten afval.

Stichting Pumptrack