03 januari 2022

Ben jij bezig met onderzoek en/of de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten om het energiesysteem veiliger, betrouwbaarder en betaalbaarder te maken? Dan is de subsidie Systeemintegratie van de Topsector Energie misschien wel iets voor jou!

De nieuwe Systeemintegratie-subsidieregeling is bedoeld voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven en gaat begin 2022 open. Deze openstelling is een herpublicatie van programmalijn 2 van de subsidie Systeemintegratie uit 2020. Bij de nieuwe openstelling vallen programmalijn 1 (Multi-modelling voor integrale besluitvorming) en programmalijn 3 (Besluitvormingstools flexibiliteit) weg. Alleen projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling t.b.v. een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMCES) komen in aanmerking.

Denk jij dat jouw project hieraan voldoet? Lees dan verder!

 

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het ontwerpen, ontwikkelen en testen van vernieuwende slimme aansturingssystemen. Hiermee kan de werking van smart multi-commodity energy systems (SMCES) gewaarborgd of verbeterd worden. Dit zijn energiesystemen met verschillende onderling afhankelijke energiedragers, waarbij verschillende schaalniveaus interacteren, waarvan de besturing (binnen en tussen die schaalniveaus) verschillend, ontkoppeld of zelfs autonoom kan zijn. Met een nieuw te ontwikkelen aansturingssystemen kan men belangrijke sturingsparameters van het energiesysteem beïnvloeden, zodat het systeem binnen een operationeel wenselijk regime kan blijven functioneren. Hierbij kun je denken aan het onderling afstemmen van vraag en aanbod, belasting en capaciteit en het inzetten van energieopslag.

 

Criteria

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet jouw project voldoen aan de volgende criteria:

Voldoet jouw project aan deze eisen? Dan kun je wellicht een aanvraag indienen. De regeling gaat open op 1 februari 2022 en loopt tot 29 maart 2022.

Na indiening beoordeelt en rangschikt de minister alle projecten. Alleen voor het best scorende project zal subsidie toegekend worden. Hierbij bedraagt het subsidiepercentage 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Hier komt een opslag van respectievelijk 10% en 20% bovenop voor middelgrote en kleine ondernemingen. Onderzoeksorganisaties kunnen tot 80% subsidie ontvangen.

 

Meer weten over de heropening van de subsidie Systeemintegratie?

Heb je interesse in de nieuwe openstelling van de subsidie Systeemintegratie? Je kunt nog tot en met 29 maart 2022 een aanvraag indienen. Neem voor meer informatie contact met ons op of mail rechtstreeks met onze collega’s Kees en Berend.