19 april 2023

Met ingang van begin april kan weer de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies aangevraagd worden. De subsidiepot voor onderzoek naar duurzame producten en diensten is flink opgehoogd. Het totaal gereserveerde bedrag voor de huidige periode is 20 miljoen euro, dat was 10,6 miljoen euro.

Ondernemingen die onderzoek doen naar duurzame producten en diensten kunnen tot € 2.000.000 euro subsidie per project krijgen via deze regeling. Dat was in de vorige periode € 500.000 euro.

 

Openstelling TSE Industrie Studies 2023

Sinds begin april kunnen ondernemers in de industrie weer aanspraak maken op subsidie via de Topsector Energie. Voor voorbereidend onderzoek naar een pilot- of demonstratieproject is de TSE Industrie Studies geopend.

Klimaatinnovatie is actueler dan ooit en de industrie heeft daar een grote rol in. Naast reductie, afvang en opslag van CO2 ligt de focus ook op klimaatneutrale productieprocessen en de sluiting van industriële ketens. Wil je weten of jouw project kans van slagen heeft? Met behulp van subsidie via de TSE Industrie Studies kun je dit onderzoeken. Er zijn drie soorten studies mogelijk:
• haalbaarheidsstudie (een studie die de mogelijkheid van een pilotproject onderzoekt);
• milieustudie (een studie die breed inzetbaar is voor het voorbereidende onderzoek op een investering, zoals engineering, contact met potentiële leveranciers of de uitvoer van een LCA);
• vergelijkende studie (een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject).

De regeling is op 3 april 2023 geopend en sluit 31 maart 2024 of wanneer het subsidieplafond van € 20 miljoen euro bereikt is.

Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.