10 mei 2022

De energietransitie is in volle gang. Maar alleen overstappen op nieuwe vormen van energieproductie is niet genoeg. Er is ook CO2-reductie nodig. Innovatieve projecten die hieraan werken, kunnen subsidie aanvragen via de HER+ (Hernieuwbare energietransitie). Wie van deze regeling gebruik wil maken, moet zich dus niet alleen richten op hernieuwbare energie, maar ook op CO2-reductie. Begin april 2022 is de HER+ opnieuw geopend met een budget van € 20 miljoen.

 

Wat is het doel?

De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot CO2-reductie in 2030. Deze oplossingen moeten zorgen voor besparing op toekomstige klimaatsubsidies. De voorwaarde hierbij is wel dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet deze regeling de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

De HER+ richt zich onder andere op hernieuwbare energiebronnen zoals:

Door verbreding van de regeling maken meer projecten kans op subsidie. Het draait niet meer alleen om hernieuwbare energie: je kunt ook een aanvraag indienen wanneer jouw bedrijf werkt aan een innovatief project omtrent:

 

Interesse in de HER+?

De openstelling van de HER+ is van 1 april 2022 tot en met 4 oktober 2022. Het totale subsidiebudget is € 20 miljoen. Het RVO behandelt aanvragen volgens het principe ‘first come, first served’, tot het budget uitgeput is.

Heb je interesse in deze verbrede HER+-regeling? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek, dan kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden.