SME Instrument

Crossroads2

Dit programma is momenteel gesloten.

Het Crossroads2 subsidieprogramma is een Interreg Vlaanderen-Nederland project. De innovatie van mkb/kmo in de regio Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en Vlaanderen wordt gestimuleerd met twee regelingen: innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies. De kerntaak is onder andere het samenbrengen van bedrijven, het opzetten en begeleiden van consortia.

De deadlines voor deze regeling zijn 3 oktober 2019 (innovatietrajecten) en 29 november 2019 (haalbaarheidsstudies). Vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn is een focus op kwaliteit van groot belang. Een Crossroads2-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • De subsidie wordt cash uitbetaald, wat het duwtje kan zijn om een innovatie ook echt te realiseren;
 • Innovatie wordt naar een hoger niveau getild als mkb en kmo-ondernemers samenwerken met een Crossroads2 project;
 • Gedegen onderzoek, eventueel aangevuld met experimentele ontwikkeling, kunnen voor mkb’ers en kmo’ers een (te) grote investering zijn. Juist deze R&D-kosten worden met beide Crossroads2 gestimuleerd.

Waarom Innovencio betrekken bij je Crossroads2 aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een Crossroads2-aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van Crossroads2.
 • Hoge scoringskans Crossroads2-aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. De afgelopen jaren is een groot deel van de aanvragen die we indienden voor gehonoreerd. Zeker bij deze 19e openstelling is een hoge kwaliteit van de aanvraag heel belangrijk. Het Crossroads2 budget voor de innovatieprojecten is met €512.345 erg beperkt.

Wat is het budget en waar ligt de focus?

In totaal is ruim €750.000 beschikbaar voor deze 19e openstellingsronde. (€512.345 voor innovatieprojecten en €240.000 voor haalbaarheidsprojecten.)

De focus ligt hierbij op technologieën waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen binnen de volgende sectoren:

 • High tech systemen
 • Chemie en materialen
 • Agrofood,
 • Life sciences & health
 • Cleantech
 • Biobased economy
 • Logistiek
 • Maintenance

Haalbaarheidsstudie

De eerste Crossroads2 variant is gericht op een mkb/kmo-ondernemer met een project met als doel het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het project wordt uitgevoerd door een externe partij naar keuze van de aanvrager.

Wat zijn de criteria?

De aanvrager is een mkb of kmo gevestigd in Zeeland, Limburg, Noord-Brabant of Vlaanderen. De maximale duur van het project bedraagt 6 maanden en kent een minimale begroting van 15.000,- euro.

De aanvragen worden op basis van een tendermethodiek beoordeeld: alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Het project wordt beoordeeld aan de hand van de volgende verschillende criteria:

 • competenties van de uitvoerders
 • grensoverschrijdende meerwaarde
 • mate van innovativiteit
 • bijdrage aan de concurrentiepositie van de aanvrager(s)

Wat betekent Crossroads2 financieel?

Het toegekende bedrag wordt daadwerkelijk op de bankrekening gestort. De hoogte van de subsidie hangt af van de aanvraag, 50% van het totaalbedrag wordt gesubsidieerd met een maximum van 10.000,- euro.

Innovatieproject

De tweede Crossroads2 variant is gericht op een samenwerkingsverband met minimaal één mkb en kmo ondernemer. Het project heeft als doel het demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.

Wat zijn de criteria?

Vereist is dat minimaal één mkb onderneming gevestigd is in Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en minimaal één kmo in Vlaanderen. De maximale duur van het project bedraagt 18 maanden en kent een minimale begroting van 50.000,- euro.

De aanvragen worden op basis van een tendermethodiek beoordeeld: alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Het project wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • competenties van de uitvoerders
 • economische impact van het project
 • grensoverschrijdende meerwaarde
 • mate van innovativiteit
 • kwaliteit van de projecten

Wat betekent Crossroads2 financieel?

Het toegekende bedrag wordt daadwerkelijk op de bankrekening gestort. De hoogte van de subsidie hangt af van de aanvraag, 45% van het totaalbedrag wordt gesubsidieerd met een maximum van 135.000,- euro.

Meer weten?

Neem contact op!