SME Instrument

Eurostars

Eurostars is een Europees programma om innovatie te stimuleren met samenwerking over landsgrenzen heen. Het totale budget is ruim 1.100 miljoen euro voor de periode 2014-2020, het Nederlandse budget beslaat ruim 18 miljoen euro per jaar. Een Eurostars-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Financiering voor het commercialiseren van projecten;
 • Er kunnen nieuwe markten worden aangeboord door de internationale samenwerking;
 • Het budget biedt ruimte voor grote aanvragen, tot maximaal 500.000 euro.
Henk van Rossum Innovencio

Henk van Rossum
Eurostars-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 29 00 28 47
Email: henk@innovencio.nl

Wat is Eurostars?

Eurostars is een Europees programma voor het stimuleren van het onderzoek uitvoerende mkb en is een initiatief van EUREKA en de Europese commissie. Het mkb wordt ondersteund om innovatieve en marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wordt gefinancierd door de 34 deelnemende landen en de Europese Unie (Horizon2020) samen. Een aanvraag wordt online ingediend bij het EUREKA Secretariaat. Op basis van een ranking worden er projecten goedgekeurd, vervolgens kan er via de nationale overheid van ieder deelnemend land financiële ondersteuning worden aangevraagd. In Nederland gaat dit via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op dit moment zijn er 36 landen die deelnemen aan het Eurostars-programma: België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Wat vinden onze klanten?
Bekijk Leapfrog in ons portfolio!

Wat zijn de criteria?

Voor een Eurostars-project gelden de volgende criteria:

 • De projectcoördinator is een onderzoekuitvoerende mkb-organisatie, afkomstig uit een Eurostars-land. Hiervoor moet de organisatie voldoen aan de definitie voor mkb van de Europese Commissie en moet het een minimaal aantal uren maken wat betreft R&D-activiteiten, afhankelijk van de grootte van het bedrijf;
 • Er zijn minimaal 2 onafhankelijke organisaties bij het project betrokken uit minimaal 2 Eurostars-landen;
 • Er is een gebalanceerd consortium; geen organisatie of land draagt meer dan 75% van de totale kosten;
 • De projectduur is maximaal 36 maanden;
 • De marktintroductie is binnen 24 maanden na projecteinde voorzien;
 • Het project kent een civiele toepassing;
 • De mkb-organisatie draagt minimaal 50% van de totale projectkosten, exclusief subcontracting.
Eurostars:
het verhaal van LeapFrog

Wanneer Eurostars aanvragen?

De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 3 september 2020.

Er kan een aanvraag worden ingediend voor innovatieve onderzoeksprojecten waarin sprake is van een samenwerking tussen partijen uit ten minste twee Eurostars-landen. De subsidie is met name gericht op de onderzoekuitvoerende mkb-onderneming, maar ook andere organisaties kunnen deelnemen aan Eurostars-projecten. De projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst.

Wat betekent Eurostars financieel?

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de projectactiviteiten, wie er deelnemen aan het project en het land waarin zij gevestigd zijn. Zie de tabel voor de in Nederland gehanteerde subsidiepercentages. De maximale bijdrage per project bedraagt 500.000 euro voor alle Nederlandse projectpartners samen.

 

Onderzoek

Ontwikkeling

Mkb-onderneming

45%

35%

Groot bedrijf

35%

25%

Kennisinstelling

50%

25%

Waarom Innovencio betrekken bij uw Eurostars aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Aanvullende subsidie bij de WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor een andere regeling. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor Eurostars eveneens kanshebbend is. Deze kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
 • Actieve benadering van de klant Er zijn ieder jaar twee openstellingen binnen het Eurostarsprogramma. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van Eurostars.
 • Begeleiding bij de verschillende stappen van de aanvraag Het aanvragen van subsidie voor een Eurostars project behelst meerdere stappen, waarbij het belangrijk is om alle stappen tijdig en volledig uit te voeren. Wij bewaken dit hele proces door een jaarplanning te maken en tijdig de benodigde gegevens bij u op te vragen. Zo mist u geen deadline en worden de documenten op de juiste wijze ingediend.

Meer weten?

Neem contact op!