Innovencio is het subsidiebureau voor uw subsidie-aanvraag

LIFE

Het LIFE-programma (L’Instrument Financier pour l’Environnement) is een Europese regeling om innovatie op het gebied van milieu en klimaat te stimuleren. Dit programma ondersteunt projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. LIFE is flexibeler dan vele andere subsidieprogramma’s, omdat het zowel mogelijk is om de subsidie alleen aan te vragen als om samen te werken met partners uit Nederland of het buitenland.

Het LIFE-programma wordt eenmaal per jaar opengesteld. Momenteel is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen, maar er wordt in 2021 weer een nieuwe call gepubliceerd. Hierover zijn nog geen details bekend.

Bart van Bussel
LIFE-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 27 47 48 95
Email: bart@innovencio.nl

Projectcategorieën

Het LIFE-programma bestaat uit twee subonderdelen, te weten het thema milieu en het thema klimaat. Er is bij beide categorieën sprake van traditionele projecten.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het vormgeven van een traditioneel project. Allereerst is het mogelijk om een project rond beste werkwijzen uit te voeren, waarbij je de best geschikte, kostenefficiënte en geavanceerde technieken kunt toepassen. Een tweede mogelijkheid is een demonstratieproject, voor het realiseren, testen en evalueren van jouw innovatie. Daarnaast komt een pilotproject, met als doel de eerste toepassing van een veelbelovende techniek of methode, ook in aanmerking. Tenslotte kan een traditioneel project gebruikt worden om de bekendheid van het programma te vergroten.

Voor het subprogramma Milieu kunt u projectideeën indienen voor 3 onderdelen:

 • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: u heeft een projectidee om een innovatie te ontwikkelen, testen of te demonstreren. Daarbij richt u zich bijvoorbeeld op een groene en circulaire economie. Maar het kan ook gaan om water, zee, lucht en emissies, milieu en gezondheid.
 • natuur en biodiversiteit: u wilt Natura 2000-gebieden of andere natuur in Europa beschermen en verbeteren. Ook hiervoor ontwikkelt, test of demonstreert u oplossingen voor een versteviging van beleid en wetgeving.
 • informatie en bestuur: u richt zich op bewustwording van het milieu. U ondersteunt de communicatie, verspreiding van informatie, stimuleert handhaving, naleving en beter bestuur. Daarnaast zoekt u samenwerking en betrokkenheid van andere belanghebbenden.

Het subprogramma Klimaat verwelkomt projectideeën voor 3 onderdelen:

 • vermindering klimaatverandering (mitigatie): u weet de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit kan op verschillende manieren, zoals met wetgeving en beleid. Of juist door innovatieve technologieën of methoden die u ontwikkelt en demonstreert.
 • aanpassing klimaatverandering (adaptatie): met welke ideeën kunnen we ons beter voorbereiden op bijvoorbeeld wateroverlast en droogte? U ontwikkelt of demonstreert innovaties op het gebied van bijvoorbeeld beleid, wetgeving, technologie of methoden.
 • informatie en bestuur: u richt zich op beleid en bewustwording rond het klimaat. Denk aan communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis.

Wat zijn de criteria?

Voor het schrijven van een succesvolle LIFE-aanvraag moet uw project voldoen aan de volgende punten:

 • Eén of meer deelnemende partijen
 • Deelnemers zijn gelokaliseerd in EU lidstaten
 • De innovatie draagt bij aan het oplossen van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem
 • Het project past binnen de EU doelen en regelgeving

In een traditioneel project richten bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen zich op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem. Dit probleem moet meetbaar zijn, het project moet hiervoor een oplossing bieden en bovendien aansluiten op het beleid van de EU.

Subsidieaanvragen voor het LIFE-programma mogen worden ingediend door verschillende typen instellingen:

 • Overheidsinstanties
 • Particuliere commerciële organisaties
 • Particuliere non-commerciële organisaties

Kortom, elke organisatie binnen de EU kan meedoen! Het is enkel van belang dat het project in de EU wordt uitgevoerd.

Wanneer aanvragen?

Het milieuprogramma kent een aanvraagprocedure in twee fasen.

 • 2 april 2020: openstelling voor traditionele projecten
 • juli 2020: indienen van concept notes
 • oktober 2020: een voorselectie van concept notes krijgt een uitnodiging om een volledige aanvraag in te dienen
 • februari 2021: indiening van de volledige aanvraag
 • juni 2021: informatie over de beschikking
 • september 2021: start van de projecten

Het klimaatactieprogramma kent de volgende aanvraagprocedure:

 • 2 april 2020: openstelling voor traditionele projecten
 • oktober 2020: uiterlijke indiening van de volledige aanvraag
 • februari 2021: informatie over de beschikking
 • juni 2021: start van de projecten

Wat betekent LIFE financieel?

75% van het totale budget is bedoeld voor het milieuprogramma. Het klimaatactieprogramma krijgt de overige 25%. Bij het indienen van een “traditioneel” project dat in één van de bovenstaande categorieën valt, kan tot 55% van de totale kosten gesubsidieerd worden.
Op dit moment zijn de gegevens voor 2020 nog niet bekend.

Voor traditionele projecten is geen maximaal subsidiebedrag gespecificeerd. LIFE heeft in het verleden grote projecten met totale kosten boven €5 miljoen gesubsidieerd. Bij deze regeling is het echter wel van groot belang dat de impact groot genoeg is. Vanwege de kleinere schaal en bijkomende lage(re) toegevoegde waarde zijn projecten met totale kosten onder €500.000 in het verleden zelden geselecteerd. Een goedgekeurd traditioneel project ontvangt normaliter €1 miljoen tot €3 miljoen, tegen een vergoeding van 60% van de totale projectkosten.

Waarom Innovencio betrekken bij je LIFE-aanvraag?

De LIFE-subsidie vereist 100% commitment. De concurrentie is groot, waardoor de slagingskans sterk samenhangt met de kwaliteit van de aanvraag. In het verleden is gebleken dat enkel projectvoorstellen met een bovengemiddelde score worden uitgenodigd voor de tweede fase.

Innovencio helpt je graag bij het schrijven van een kansrijke aanvraag. Wij bieden begeleiding op meerdere punten:

 • Selectie van een projectcategorie: Wij weten precies welke projecten wel en niet voldoen aan de criteria, en wat de eventuele opbrengst voor je zal zijn.
 • Verlichting van de lasten voor de klant: De LIFE-regeling is groot en complex, wat de nodige zorgen kan opleveren. Wij houden de regeling nauw in de gaten, waardoor wij veranderingen direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast vragen wij de benodigde gegevens op tijd bij je op, waardoor je nooit een deadline zult missen.
 • Kwalitatief sterke aanvragen met hoge slagingskans: Wij stellen hoge kwaliteitseisen en hebben de criteria van de regeling duidelijk voor ogen, waardoor de aanvragen van onze klanten een bovengemiddelde kans op succes hebben.

Wil jij een serieuze poging wagen voor het verkrijgen van LIFE-subsidie? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Neem contact op!