SDE+

MOOI-regeling

Wat is de MOOI-regeling?

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Om aan deze klimaatdoelen te kunnen bijdragen heeft de overheid in 2020 een bedrag van € 65 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten met integrale oplossingen voor de thema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’: de MOOI-regeling. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). De subsidie is speciaal bedoeld voor grote projecten waarin meerdere consortia binnen de keten met elkaar samenwerken. Het doel: oplossingen vinden die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

De MOOI-regeling komt voort uit het missiegedreven innovatiebeleid. De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Topsector Energie zijn de basis van deze regeling. Het idee is om systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier aan te pakken. Daardoor neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe.

foto joep

Joep van der Weijden
MOOI Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 18 98 95 00
Email: joep@innovencio.nl

Welke budget en thema’s zijn er?

Thema  Budget
Wind op Zee € 10,1 miljoen
Hernieuwbaar op land € 10,9 miljoen
Gebouwde omgeving € 27 miljoen
Industrie € 17 miljoen

Wat betekent de MOOI-regeling financieel voor jou?

  • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.
  • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer.
  • De subsidie is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage) is dat maximaal € 7 miljoen.

Wat zijn de criteria?

  • Projecten moeten een flinke omvang hebben van een nog nader te bepalen bedrag.
  • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
  • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia.

Wanneer de MOOI-regeling aanvragen?

De regeling is momenteel gesloten. Het is nog niet bekend of er in 2021 een nieuwe openstelling komt.

1 april 2020 opende de voorronde van de MOOI-regeling. Tot 20 april 2020 17.00 uur konden de eerste schetsen worden ingediend. De officiële openstelling volgde op 1 juli 2020. De definitieve indiening sloot 8 september 2020 om 17.00 uur.

Tijdens de voorronde wordt getoetst of de aanvraag aansluit op de MOOI-regeling. Het RVO geeft samen met een adviescommissie advies over het plan en de voorgestelde samenwerking. Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact gebracht worden. De partijen kunnen hierna de adviezen verwerken in hun definitieve aanvraag.

Waarom Innovencio betrekken bij je MOOI-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de MOOI-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de MOOI-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joep van der Weijden.

Regeling succesverhaal: bedrijf

Bekijk link bedrijf in ons portfolio!

Door ons no-cure no-pay principe betaal je alleen voor succesvolle aanvragen. Dit deden we bijvoorbeeld voor link bedrijf: een bedrijf dat werkt aan … en nu met hulp van een Regeling-subsidie een project kan uitvoeren.

Meer weten?

Neem contact op!