“Liesbeth en haar team ontzorgt ons op het gebied van subsidieaanvragen. Het team kent de subsidiewereld, heeft de juiste contacten en kanalen, denkt goed mee en weet relevante informatie naar boven te halen. Onze fijne samenwerking loont. Met Innovencio hebben we inmiddels allerlei subsidies aangevraagd, zoals OPZuid, MIT, Horizon 2020 en de Nationale sportinnovator van ZonMW. Het scoringspercentage is relatief hoog.”

“Voor subsidieaanvragen hebben we met verschillende partijen samengewerkt. Wat Innovencio kenmerkt is de persoonlijke betrokkenheid. Daarin gaan ze echt een stap verder dan andere bureaus. De kennis en expertise van de adviseurs sluiten aan bij onze projecten, ze stellen de juiste vragen en zijn altijd bereikbaar. Elke medewerker zet zich tot in de haarvaten in om een project te laten slagen. Ook na een ingediende aanvraag werkt de betrokkenheid door. Ongeacht of de subsidie uiteindelijk wel of niet wordt toegekend.”

“Het is mooi hoe het netwerk van Innovencio en de onze elkaar kunnen versterken. Wij doen onze innovatieve projecten altijd in samenwerking met andere partijen, vaak met kennisinstellingen, andere MKB-ers en startups. Soms komen die uit ons eigen netwerk, maar Innovencio kan ook de verbinder zijn. Zo zijn we via Innovencio benaderd om aan te haken bij een ander subsidieproject. Andersom raad ik mijn partners ook altijd Innovencio aan, in het bijzonder de kleine partijen met weinig ervaring in de subsidiewereld. Liesbeth en haar team nemen ons dan op sleeptouw in het hele proces.”

Emile Arnoldussen