Aanvrager

Brightlands Chemelot Campus heeft tot doel het uitbreiden en verspreiden van kennis en op het gebied van duurzame materialen voor o.a. in de gebouwde omgeving (performance materials en sustainable processen). De Chemelot Campus streeft een versterking van de regio na op het gebied van innovatie en innovatieve productie en samenwerking tussen publiek-private partijen en mkb en mkb’ers onderling. De Chemelot Campus brengt nieuwe partijen met elkaar in contact om hen richting de Brightlands Chemelot Campus te krijgen. Bestaande relaties worden verdiept en nieuwe samenwerkingen opgezet.

Chemelot Campus is de samenwerking aangegaan met Takkenkamp Innovatie, Aerobel Netherlands, TU/e, Chemelot Innovation and Learning Labs, Brightlands Materials Centre/TNO, Kriya Materials, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Physee R&D en Stichting ZOWonen. Deze partijen samen omvatten de gehele productieketen van Aerogel: grondstofontwikkeling, toepassingen in de gebouwde omgeving, innovatieve glasfolies en onderzoek naar effecten van het binnenklimaat op de gezondheid.

Project

Innovencio vroeg voor dit consortium met succes subsidie aan via de MOOI-regeling. Het doel van het MOOI-project is het ontwikkelen van een snelle (1 à 2 dagen), opschaalbare methode om de isolatiewaarde van de Nederlandse woningvoorraad substantieel te verhogen naar niveau aardgasvrij. Dit wil het consortium doen door jaarlijks 50.000 woningen met een laag energielabel (C t/m G) naar energielabel A++ te krijgen (=60% warmtevraagreductie). Om dit resultaat te behalen dient de kostprijs van het productieproces (van aerogel) sterk worden gereduceerd. Dit gebeurt door een ketensamenwerking en -aanpak op te bouwen van grondstof tot productiefaciliteit die wordt getest en gevalideerd. De vraag van de gebruiker staat centraal. Daarnaast richt men zich op termen van comfort, esthetiek van de woning, gezondheid en acceptatie.

Het projectresultaat is een dunne schil isolatiearrangement dat significant goedkoper (70% t.o.v. voorzetgevel) en sneller (1 à 2 dagen) te realiseren is. Deze ontwikkeling is voornamelijk gericht op 3,7 miljoen Nederlandse laagbouwwoningen met energielabel C t/m G.

Rol van Innovencio

Onze expert Thomas van Uden was er vanaf het eerste (project)idee bij betrokken en is nog steeds even enthousiast. De bijdrage van Innovencio was daarin méér dan alleen van een schrijvend karakter. ‘Natuurlijk schrijven wij de aanvraag met behulp van de input van de consortiumpartijen’, aldus Thomas. ‘Maar in dit project hadden wij ook een strategische rol. Wij hebben actief meegedacht over de inhoud van het project, de keuze van partners, de aansluiting bij de subsidieregeling en hebben onze bijdrage geleverd in overleggen met subsidieverstrekker.

‘Zonder jullie kennis en kunde hadden we geen project gehad. De expertise van Innovencio heeft de doorslag gegeven. Als aanvrager heb je een helikopterview nodig, iemand die knopen kan doorhakken. Een partij die geen ervaring heeft, neemt wellicht bepaalde partijen mee en verlies je de aansluiting met de subsidieregeling.’  Bram Tankink.

Resultaat

Het resultaat van de verkregen MOOI-subsidie betekent voor alle partijen een enorme kans voor de ontwikkeling van hun technieken. De mogelijkheid tot het verkrijgen van deze subsidie heeft de partijen bij elkaar gebracht, en heeft de kans gebracht om de innovatie daadwerkelijk te realiseren. Door de complementariteit van de partijen zal de technologie als geheel naar een hoger plan getild worden.

“De eerste projectresultaten zijn al geboekt. Door beschikking kunnen we veel onderzoek doen naar de applicaties van Aerogel toepassingen voor de gebouwde omgeving. Aerogel heeft een wereldwijde potentie voor het isoleren van woningen.”  Bram Tankink

MOOI BRIMM